Op 1 december ging in ons bisdom het driejarig project rond de “Handelingen van de Apostelen” van start. In ons bisdom willen we namelijk dit boek uit het Nieuwe Testament als thema nemen om onze pastorale inzet en oriëntatie op te herijken in de loop van de komende drie jaren en dit op vraag van onze bisschop. Pater Vincent Ceulemans, Norbertijn van Averbode, schreef een mooi artikel over de handelingen waar we fragmenten van publiceerden in het parochieblad. Het volledige artikel vindt men via onderstaande link. Veel leesplezier.

Wat kunnen we leren van de Handelingen van de Apostelen – Kerk en Leven