De Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus, die de 11 Geelse actieve parochies bundelt, heeft de afgelopen weken aansluiting gezocht en gevonden bij de wereldwijde actie “Vredeslicht van Bethlehem”, die reeds vele jaren een wereldwijde boodschap van Kerstvrede wil brengen over de grenzen van landen, gezindten, godsdiensten en overtuigingen heen. Het licht komt uit bij diverse kerken, politiekers en wereldsterren. Door de coronamaatregelen hielden we geen kerstvieringen, maar dit prachtige alternatief kreeg heel wat weerklank bij de mensen van Geel.

Op 15 december werd het licht overhandigd aan Marcel en Chris, medewerker en coördinator van de pastorale eenheid.

Het is al enkele jaren de gewoonte, dat in sommige Geelse parochies in de kerstviering het “vredeslicht van Bethlehem” wordt aangebracht. Dit is een actie, die begon bij de Oostenrijkse televisie en die wereldwijd is uitgedijd van de Andes tot de Noordpool. Florian Silbereisen ondersteunt het jaarlijks met een grote ARD-televisieshow, die dit jaar zonder publiek maar met even veel glitter doorging.

Alles begint met een klein lichtje, dat ieder jaar door een kind wordt aangestoken aan de waakvlam die “eeuwig” brandt in de Geboortegrot van Bethlehem. Ieder jaar (en dus ook in 2020) wordt de vlam overgevlogen vanuit Tel Aviv naar Wenen. Er zijn zo slechts vier “vlammen” in de wereld, die de toelating hebben om met een vliegtuig vervoerd te worden: de Olympische vlam, het Heilig vuur van Jeruzalem rond de paasperiode, het vuur van het Chanoekafeest en het Internationaal Vredeslicht. 3 van de 4 vlammetjes vertrekken vanuit de luchthaven van Tel Aviv. Daarna werd het in grote plechtigheden verdeeld over alle windstreken, totdat het uitkwam bij koningen, keizers, admiralen en …Jannen-met-de-pet …

Corona gooide dit jaar roet in het eten. De Duitse spoorwegen verboden het vervoer per trein. Het vliegtuig vloog in Wenen verder naar Canada en de Verenigde Staten, maar honderden vrijwilligers waren nodig, om toch het vuur in Europa rond te krijgen … honderden vurig mensen met honderden veilige wagens !!!

Dit vuur zal naar Geel komen, wij hebben toezegging, om het te ontvangen op 14 december om 20.00 u. in alle discretie. Dank aan ieder, die er wat voor deed.

Het licht van Betlehem zal met zijn wereldboodschap van vrede doorkomen tot in alle Geelse kerken. Iedereen mag komen, om het vuur (om de vrede) te delen. Zo krijgen wij de gelegenheid, om wereldvrede te brengen tot op onze feesttafels.

De kerkportalen zullen gedurende enkele uren geopend zijn. Het vuur kan meegenomen worden met eigen kandelaars of met een uniek kaarsje, dat helemaal verwijst naar Bethlehem. Dit kaarsje kan dan zijn licht laten stralen op de feesttafel in de kleine bubbel van de kerstfeesttafels in Geel of staat bij de kerststal zoals we al een mooie foto kregen van mensen die het vredeslicht kwamen halen.

Het vredeslicht dat we haalden in Winkelomheide brandt nu thuis !

* donderdag 17 december stond het vredeslicht in de mooi verlichte kerk van Bel, waar het aan zijn tocht begon. Een zestigtal personen kwamen langs om het vredeslicht te ontvangen en te verdelen over Bel! Dank je wel aan alle vrijwilligers voor de fijne en mooie ontvangst!

* vrijdag 18 december stond het vredeslicht van 16.00 tot 19.00 u.  in de kerk van  Winkelomheide. Een 35 – tal mensen kwamen langs, alleen of in familieverband om het vredeslicht af te halen en verder uit te dragen. Er kwamen zelfs mensen uit Ravels en Beerse speciaal naar Geel. De kerk was prachtig versierd. Dank je wel aan alle vrijwilligers.

* zaterdag 19 december van 10.00 tot 14.00 u. stelden we ons vredeslicht op in de kerk van Stelen. Ook hier waren weer veel vrijwilligers klaar om ons te ontvangen. Dank je wel hiervoor! Toen wij gingen fotograferen waren er al een 15 – tal mensen langs geweest om het licht te komen halen en verspreiden en uiteindelijk klopte men af op een kleine 50 mensen! Weeral een groot warm gebaar van heel wat Gelenaars!

 

* zaterdag 19 december van 16.00 tot 19.00 u was het vredeslicht te gast in de kerk van Oosterlo. De mensen van huis Perrekes zorgden voor een prachtige stal en boom. Een 40 – tal mensen vonden de weg naar de kerk en ontstaken het vredeslicht om mee naar hun gezin en familie te nemen. Dank aan alle vrijwilligers!

* zondag 20 december van 10.00 tot 14.00 u stond ons vredeslicht in de kerk van Zammel. Zoals je op de foto’s ziet waren de vrijwilligers helemaal klaar om de mensen te ontvangen. Een 30 – tal mensen kwam het licht afhalen om uit te dragen… Weer zoveel warmte in Geel rondgebracht! Dank je wel helpers!

* zondag 20 december van 16.00 tot 19.00 u. in de namiddag trokken we naar Larum. Een 35 – tal mensen kwam daar het licht ontsteken en de mooie eenvoudige kerststal bewonderen. Dank je wel voor de fijne ontvangst!

 

* maandag 21 december … de regen speelde de mensen van Ten Aard   parten, maar toch aarzelden zij geen minuut om hun kerk open te stellen en met een ploeg van super enthousiaste vrijwilligers het licht te verdelen over hun parochie en mee de vredesboodschap uit te dragen. Een 15 – tal mensen kwam het licht vanavond ondanks het slechte weer toch maar halen. Buiten staat er de prachtige kerststal met levende dieren! Het licht valt recht op de kribbe. Ga zeker eens langs!

 

 

* dinsdag 22 december van 16.00 tot 19.00 u. vonden vooral veel jonge gezinnen de weg naar de kerk van Holven om daar het vredeslicht te ontvangen. In de mooi versierde kerk, werd het een warme namiddag. Dank aan alle vrijwiligers van Holven die 78 mensen mochten ontvangen.

* woensdag 23 december stond ons vredeslicht van  16.00 tot 19.00 u. in de mooi versierde kerk van Elsum. De lampen stonden buiten klaar en binnen stond de prachtig versierde kerststal. We mochten 25 mensen verwelkomen die op hun beurt weer het vredeslicht zullen doorgeven! Dank aan alle vrijwilligers.

* donderdag 24 december van 10.00 tot 14.00 u.  was het vredeslicht te gast in de kerk van St.- Dimpna. 75 mensen, waaronder 20 vormelingen kwamen het vredeslicht halen om het verder uit te dragen naar hun families. De kerk was door de vrijwilligers van de parochie mooi versierd, waarvoor oprechte dank.

   

* donderdag 24 december van 16.00 tot 19.00 u. zijn we geëindigd in de kerk van St.- Amands. In de hal stond de prachtige kerststal onder de toren en de kerk was feestelijk verlicht. Op kerstavond kwamen 55 mensen ondanks het grijze weer het vredeslicht halen, dat vooraf met een kleine plechtigheid was binnengedragen. Dank aan alle vrijwilligers voor het mooie einde… (voorlopig want ons vredeslicht gaat verder!)

 

Zalig Kerstmis!

Het licht bleef na Kerstmis branden bij Marcel in huis, op een veilig plaatsje wachtende op verdere verspreiding.

In ons bisdom startte vanaf januari een project om het vredeslicht brandende te houden, want het licht van Kerstmis gaat verder doorheen het nieuwe jaar! Met onze pastorale eenheid sluiten wij ons hier graag bij aan. Op vraag van onze bisschop verspreiden we het licht verder tot en met Pinksteren. Hieronder kan je onze tocht volgen en in Kerk en Leven lees je telkens een uitgebreider verslagje.

Waar hebben we het nog gelezen en gehoord in de media? Eerst zijn de woonzorgcentra aan de beurt! Toeval, maar ook bij ons lichtje!

Op 2 februari kwam het licht aan in Woonzorgcentrum Zusterhof.

Pastoor Jef ontvangt het licht van Lieve Helsen.

In de kleine kapel is er een gebedsmoment.

Op 4 februari kwam het vredeslicht aan bij Woonzorgcentrum Wedbos.

Gebedsmoment bij overhandiging van het licht.

Overhandiging van het gebed…

Op 4 februari kwam ons licht ook aan in het Laarsveld, woonzorgcentrum.

Met een klein bezinningsmoment wordt het licht overgedragen.

In de Lichtmisviering van 5 februari stond het licht van Bethlehem.

Maandag 8 februari hield het vredeslicht halt in het 2e leerjaar van de stedelijke basisschool van Winkelomheide.

We lazen een mooie tekst over vrede die komt in onze godsdienstklas.

Op het einde werd een grote kaars aangestoken voor onze klas en kregen wij elk een theelichtje mee voor thuis!

Op 8 februari kwam het vredeslicht ook aan in WZC Onze Lieve Vrouw.

Het licht werd door pastoor Jan en parochie-assistente Lieve gebracht.

Namens de bewoners namen priester Marcel Spruyt en Zuster Carolien het in ontvangst.

Op 9 februari mocht het tweede leerjaar van stedelijke basisschool de Katersberg het licht ontvangen.

Heel voorzichtig wordt de klaskaars ontstoken met het lichtje.

Op weg naar onze eerste communie brandt bij ons het lichtje!

15 februari, ons vredeslicht hield halt in Oosterlo, in Huis Perrekes

Kristof stak het licht aan samen met enkele bewoners.

 Jan en Lief gingen vanuit de pastorale eenheid mee voor.

Op woensdag 24 februari was er een kleine plechtigheid in de kerk van St. Amands. Samana Elsum – St. Amands mocht voor hun vereniging het licht ontvangen.

De kernleden van Samana ontvangen het licht.

Dinsdag 2 maart, het vredeslichtje wordt het eerste kaarsje in de Pop-up kapel van het bisdom in de school van Sint-Jozef.

Godsdienstleerkracht Sander steekt als eerste het “led”-veilige lichtje aan!

Al snel komen de eerste leerlingen kijken in de kapel, de volgende weken is er een heel project rond deze kapel en het licht! Veel succes en knap initiatief!

Op 16 maart hield onze bisschop even halt bij het vredeslicht in de kapel!

Maar daarvoor gingen wij al verder! Dinsdag 10 maart brachten we het licht naar de plaatselijke kern van Stelen. Zij staan symbool voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor de lokale parochiegemeenschappen.

In de kerk gaven we het vredeslicht aan de kernleden.

Op 16 maart was ons vredeslichtje te gast op een heel andere plaats. We brachten een bezoek aan Poezenhotel Smeagel op Poiel. Zij staan symbool voor al de zelfstandigen die de coronacrisis aan de lijve hebben ervaren.

Sonja en Gino vertellen ook over de buurtwerking die stilligt.

Het lichtje wordt aangestoken naast de lege hokken en krijgt later een plaatsje in het kapelletje van Sint – Ambrosius in de tuin, met de uitdrukkelijke wens dat alle mensen die werken in de evenementensector snel terug aan de slag kunnen! We duimen mee voor hen.

Donderdag 18 maart werd het vredeslicht uitgedragen tot in het ziekenhuis. Het kreeg een mooi plaatsje in de stille ruimte en ook op elke dienst. Er was een korte plechtigheid en daarna werd het licht rondgedragen, een indrukwekkend gebeuren.

In de Stille ruimte staat het lichtje te branden.

Op elke dienst werd het lichtje met veel enthousiasme ontvangen.

Een licht van hoop voor alle mensen in de zorg, voor alle patiënten en hun familie, …

Op vrijdag 26 maart werd het vredeslicht ontstoken in de dankviering van onze gebedsgroep. Zij houden in alle stilte de kracht van het gebed levend in onze pastorale eenheid.

Na de communie ontsteken we de kaars tijdens een mooi lichtmoment.

Op het einde mag natuurlijk een groepsfoto niet ontbreken.

Kom jij ook eens graag naar de aanbidding op maandag? Een rustpunt aan het begin van een drukke week.

Wees welgekomen!

Op maandag 29 maart was de kledingwinkel van Min aan de beurt. Ook daar werd ons vredeslicht, licht van de hoop, waardig en enthousiast ontvangen.

Tijdens een kort gebedsmoment steken we het licht aan.

Het licht zal in het midden van de winkel branden en iedereen die komt krijgt een lichtje van hoop mee met een mooie tekst erbij. Dank je wel voor jullie warme ontvangst en succes met de winkel!

Nee hoor, het was geen grapje, maar wel een blijde gebeurtenis. Op 1 april, Witte Donderdag, brachten we het vredeslicht van Bethlehem, heel symbolisch bij twee zieken, samen met de paascommunie. Mit en Mil mochten beiden in hun huis het licht ontvangen. Fier en dankbaar gaven zij het een plaatsje in huis!

Het kleine vredeslichtje brandt op tafel in een huiskamer, mensen nabij!

Paaszaterdag, 3 april, ons vredeslicht gaat naar de huiskamer van 2 zieken. Samen met de paascommunie werd het een intense en warme ontmoeting. Dit fijne koppel stond ook symbool voor alle zieken van onze pastorale eenheid.

Lieve Helsen brengt het licht bij twee zieken. Een warme ontmoeting!

Op 8 april ging ons lichtje online. Via een online ontmoeting met de verantwoordelijken van KWB – GOVAKA fietsvakanties, brachten we het lichtje over als steun voor hun beweging. Ook de middenveldorganistaties hebben het moeilijk. Het lichtje van Bethlehem geeft symbolisch een beetje hoop in deze tijd.

Marcel steekt online het lichtje aan.

Verantwoordelijken uit Oevel, Geel en Kuurne volgen aandachtig.

Hopelijk kunnen jullie deze zomer weer veel mensen blij maken op de fiets!

Tevens op de avond van 8 april, was ons licht van de hoop te gast op de kerkfabriek van Zammel. Zij vertegenwoordigen de vele vrijwilligers die klaar staan voor het materieel onderhoud van ons patrimonium.

Bedankt voor jullie tomeloze inzet voor onze gebouwen!

Op 9 april werd het vredeslicht ontstoken als slotbezinning op het Centraal Kerkbestuur. Zij staan in voor het overkoepelende werk van alle kerkbesturen van onze pastorale eenheid. Een groep die weinig gekend is, maar ook heel veel werk verzet. Dank je wel aan deze vrijwilligers en een hart onder de riem.

Marcel brengt het licht op het einde van de vergadering als bezinning.

Niets is zo mooi als namens een groep het licht te mogen doorgeven aan mensen die hoop kunnen gebruiken…

Op zaterdag 10 april werd het licht van hoop ontstoken bij een gezin in Geel. Voor de kinderen waren er kleine led-lampjes die op de slaapkamer zullen branden. Een gebaar van hoop op een betere toekomst.

Deze kaars en de kleine led-lampjes branden nu in huis… dankbaar voor zoveel warmte.

Op maandag 19 april brachten wij het vredelicht bij Refuchances vzw. Deze vzw heeft tot doel vluchtelingen te helpen integreren.

Stichter en directeur Umar neemt het licht aan.

De VZW wil een brug vormen en mensen tot burgerschap te laten komen in de Belgische samenleving.

Chris overhandigt de tekst bij de kaars.

Meer over deze vzw vinden jullie via deze link:  https://refuchances.site123.me/

Het werd een warme en mooie ontmoeting. Veel succes en dank je wel voor jullie ontvangst!

Op donderdag 22 april was ons vredeslicht te gast in de Vrije Basisschool Geel Ten Aard.  Het tweede leerjaar ontving het licht en de volgende dagen gaat het licht rond in alle klassen. Elk kind krijgt een theelichtje mee naar huis om de vredesboodschap uit te dragen.

Fons en Finn mogen het vredelicht aansteken.

Zij overhandigen ook de vredesboodschap aan Juf Ellen, de directrice.

Op 26 april was ons vredeslicht te gast bij de leesgroep van de Handelingen die voor een mooie bezinning samenkwamen in de kerk van Elsum.

Begeleider Jan mag het licht ontsteken.

Samen werd er gebeden om vrede.

Het deed deugd om elkaar coronaveilig terug fysiek te ontmoeten.

Op 27 april werd het lichtje in alle eenvoud dit keer gebracht naar de Regenboog, vrije basisschool in Holven. In de leraarskamer werd het brandende lichtje geplaatst met voor elke klas een gebedje en lichtje van hoop voor een geweldig team…

Een lichtje voor elke klas…

Op 5 mei was ons lichtje te gast in de vrije basisschool Top@punt. Om klokslag 8.45 werd het digitale lichtje aangestoken in het bureau van meester Erik, de directeur.

Daarna vertrok het licht op ronde langs elke klas, van de kleinste tot de grootsten en in elke klas waren we welkom en werd er verteld over de vrede! Een heel speciale ervaring was het toch zeker om het lichtje te brengen bij de kleuters.

Top gedaan op jullie school!

Wat past er nu meer bij de herdenking  van de HH Dimpna en Gerebernus op 15 mei als een bezoek aan een gast in een pleeggezin.

Met het Licht van Bethlehem staken we de Geelse grenzen over. We bezochten L. Zij had zich goed voorbereid. Alles stond klaar, een mooi tafelkleedje en drie beeldjes die erg belangrijk waren. De wind maakte het wat moeilijk – maar voor alles werd een oplossing gevonden. Overgelukkig nam L. het Licht in ontvangst – ook de kaarten met een gebed kregen een plaats.  L. las heel plechtig de tekst voor. We bezochten L. als vertegenwoordiger voor alle gasten en pleeggezinnen.

Op 20 mei werd het lichtje ontstoken op het team van de pastorale eenheid. Zij droegen het licht mee uit de afgelopen maanden en mochten nu zelf hun teamvergadering beginnen met het ontvangen van het licht.

Het kaarsje brandt naast de laptop… eerst even bijpraten, dan de bezinning en dan aan het werk!

Samen aan de slag voor de pastorale eenheid, kijken naar de toekomst, geïnspireerd door het Licht.

Op Pinkstermaandag 24 mei om 12.05 u. werd het lichtje voor Geel gedoofd op dezelfde plaats waar het de hele tijd heeft gebrand.

Die namiddag kwamen symbolisch vanuit alle pastorale eenheden van ons dekenaat enkele mensen samen om in Mol bij een mooie bezinning dit projectje af te sluiten. Normaal was er een groot Pinksterfeest geweest, maar de corona besliste er anders over… Onze deken ging voor in de viering.

Na enkele mooie getuigenissen over Licht in je leven, ondermeer door op bedevaart te gaan naar Lourdes of Compostella of door je werk in een jeugdinstelling, gingen we op tocht in kleine groepjes en deelden ons verhaal met elkaar.

We sloten af met een heerlijke maaltijd!

Ons verhaal eindigt hier, maar toch ook weer niet, want het licht brandt verder bij heel veel mensen. En de volgende advent starten wij weer een nieuw verhaal met ons licht!