Het sacrament van de verzoening – Biechtgelegenheid

Het sacrament van de verzoening of kortweg de biecht, is in onze streken vaak ondergewaardeerd. Mensen hebben echter soms nood aan een luisterend oor en een vergevingsgezind gebaar dat ook liturgisch en/of sacramenteel vorm krijgt.
Als we in ons leven tekort schieten steekt God Zijn helpende hand naar ons uit en komt Hij ons tegemoet in het sacrament van de verzoening.
Berouwvol onze fouten mogen uitspreken en hierover uitdrukkelijk vergiffenis vragen en krijgen, maakt vrij en geeft de mens nieuwe moed. In onze pastorale eenheid willen wij hiervoor de kans geven op 2 verschillende manieren.

Persoonlijk Biechtgesprek

Dirk Van den Broeck

Contacteer Dirk

Jan Verheyden

Contacteer Jan

Gemeenschappelijke verzoeningsviering

In onze pastorale eenheid zijn er doorheen het jaar twee gemeenschappelijke verzoeningsvieringen; namelijk tijdens de Advent en tijdens de Veertigdagentijd.
Het zijn zeer fijne en zinvolle vieringen waarbij er gelegenheid is tot een korte persoonlijke belijdenis.

In de Advent, in voorbereiding op Kerstmis:
Maandag 21 december 2020 om 18.30 u. in de St.-Franciscuskerk te Elsum.

In de Veertigdagentijd, in voorbereiding op Pasen:
Woensdag 31 maart 2021 om 19.00 u. in de St.-Dimpnakerk

Persoonlijk Biechtgesprek

Voor een persoonlijke biecht of een biechtgesprek kan men steeds beroep doen op de priesters binnen onze pastorale eenheid.
Mensen maken hiervoor een concrete afspraak op het nummer van pastoor Dirk (0485/308219) of pastoor Jan (0495/238546).
Je kan ook altijd na de eucharistieviering de priester aanspreken om een afspraak te maken.