Kerkelijke uitvaart

Kiest men bij het overlijden van een dierbare voor een kerkelijke uitvaart, neemt de begrafenisondernemer contact op met de algemene coördinator voor de kerkelijke uitvaarten in Geel. Uitvaarten kunnen plaatsvinden in elf parochiekerken van Geel. Inwoners van Punt worden gericht naar St.-Franciscusparochie (Elsum). De vieringen hebben plaats om 10.00. Zodra de parochie op de hoogte is, zal de voorganger van de uitvaart contact met de familie opnemen om het verloop van de viering te bespreken. In sommige parochies is het mogelijk om op de vooravond van de uitvaart een gebedswake te houden. Indien dit gewenst is door de familie laat men dit best weten aan de begrafenisondernemer. Een kerkelijke uitvaart kost vanaf 1 januari 2023 300 euro. Dit bedrag wordt normaal gezien via de begrafenisondernemer betaald. Voor alle vragen in verband met kerkelijke uitvaarten kan u terecht bij onze algemeen coördinator voor de uitvaarten: Jan Verheyden.

Contactpersoon uitvaarten

Jan Verheyden
Neem contact op