Dopen

Home/Dopen
Dopen2021-04-12T14:52:00+02:00

Je wil je kindje laten dopen in één van de parochies van de Pastorale Eenheid Geel. Van harte welkom! In onze pastorale eenheid kiezen wij  normaal voor groepsdopen op zondag. Omwille van de coronamaatregelen zijn de dopen echter aangepast! Lees goed alle info hieronder.

Vanaf maart gaan onze dopen terug van start.

 • Dopen zijn tijdelijk omwille van corona individueel.
 • Er mogen slechts 15 personen aanwezig zijn bij de viering, catechist en parochieverantwoordelijke inbegrepen. Kinderen tot en met 12 jaar dienen niet te worden meegeteld.
 • Het dragen van een mondmasker tijdens de hele viering is verplicht.

De doopdata van de volgende maanden vindt men op deze pagina in de doopkalender. Kies jouw doopdatum uit en neem contact op met de doopverantwoordelijke van de parochie die jij hebt uitgekozen.  Je vindt zijn/haar gegevens onderaan op deze pagina. De doopverantwoordelijke zal je gegevens noteren en verdere praktische gegevens verstrekken.

Voor de doopviering dient er doopvoorbereiding gevolgd te worden. Deze gaat door op vier verschillende plaatsen. Je vindt de voorbereidingsdata ook in de kalender. Omwille van de coronamaatregelen is de voorbereiding ook aangepast.

Doopvoorbereiding Elsum – Larum – Zammel: Ontmoetingscentrum aan de kerk van Elsum, Dokter Peetersstraat 88

Doopvoorbereiding Holven – Bel – Winkelomheide – St.-Amands – Oosterlo – Ten Aard: Parochielokalen Holven, Kapelstraat 20

Doopvoorbereiding Stelen: aan huis (af te spreken met de catechiste)

Doopvoorbereiding St.-Dimpna: St.-Dimpnakerk, Rijn

Vaak gestelde vragen

Mogen wij zelf iemand zoeken om ons kindje te dopen?2017-12-09T15:15:12+01:00

Dat kan als deze persoon aan de voorwaarden voldoet nl. priester, diaken of gemandateerde pastoraal werkende. Die dopen gebeuren dan ook op zondag meestal aansluitend op de andere dopen. Ook voor deze dopen worden de afspraken gemaakt met de doopcatechist van de parochie waar je het doopsel wilt laten doorgaan. ( zie kalender). Ook in deze situatie volgen de ouders doopcatechese in de gekozen parochie.

Kunnen wij er voor kiezen om ons kindje alleen te laten dopen?2020-09-25T09:32:53+02:00

In Geel hebben wij gekozen voor groepsdopen. We maken de groepjes niet te groot. Enkel wanneer er bij toeval maar één gezin voor een bepaalde dag gekozen heeft, kan het gebeuren dat een kindje alleen gedoopt wordt. Dus niet op aanvraag.

Kan er op elke dag van de week gedoopt worden in Geel?2020-09-25T09:33:29+02:00

In onze pastorale eenheid dopen wij enkel op zondag. Je vindt de data in onze doopkalender.

Kunnen wij voor de doop een kapel kiezen bijv. De kapel van de Groenenheuvel?2020-09-25T09:33:57+02:00

Het doopsel is een sacrament. Sacramenten kunnen enkel doorgaan op plaatsen waar geregeld weekend eucharistievieringen doorgaan. Met het vooruitzicht van de hervorming van onze doopwerking in 2022, dopen wij in 2020 – 2021 enkel nog in onze 11 parochiekerken die open zijn. De kerk van Geel – Punt wordt niet meer gebruikt. Wij dopen ook niet in Kapellen.

Contactpersoon dopen

Dirk Van den Broeck
Neem contact op

We hebben God gedankt om jou zo mooi, zo gaaf geboren, nu vragen we aan God die jou heeft uitverkoren bescherm, behoud ons kind Bewaar dit stukje hemelgoed wat er ook mag gebeuren schenk het een leven en een wereld vol kleur

Ina Sipkes de Smit

Kalender 2020 – 2021  zondagen

4          Geen dopen

11       Stelen (Doopvoorbereiding af te spreken met de catechisten)

18       Ten Aard (voorbereiding op 23/3/2021 om 20.00 u. in Holven)

25       Winkelomheide (voorbereiding op 23/3/2021 om 20.00 u. in Holven)

2          Geen doen

9          Holven (voorbereiding op 27/4/2021 om 20.00 u. in Holven)

16       St.-Dimpna (voorbereiding op 3/5/2021 om 20.00u, St.-Dimpnakerk)

23       Geen dopen

30       Bel      (voorbereiding op 27/4/2021 om 20.00 u. in Holven)

6          Zammel (voorbereiding op 26/5/2021 om 20.00 u. in Elsum)

13       Elsum (voorbereiding op 26/5/2021 om 20.00 u. in Elsum)

20       Ten Aard (voorbereiding op 1/6/2021 om 20.00 u. in Holven)

27       Winkelomheide (voorbereiding op 1/6/2021 om 20.00 u. in Holven)

4          Oosterlo (voorbereiding op 1/6/2021 om 20.00 u. in Holven)

11       St.-Amands (voorbereiding op 1/6/2021 om 20.00 u. in Holven)

18       St-Dimpna (voorbereiding 5 /7/2021 om 20.00u, St.-Dimpnakerk)

25      Geen dopen

1          Larum (voorbereiding op 20/7/2021 om 20.00 u. in Elsum)

8          Elsum (voorbereiding op 20/7/2021 om 20.00 u. in Elsum)

15       Geen dopen

22       Ten Aard (voorbereiding op 29/7/2021 om 20.00 u. in Holven)

29       Holven (voorbereiding op 29/7/2021 om 20.00 u. in Holven)

5          St.-Dimpna (voorbereiding 23/8/2021 om 20.00u, St.-Dimpnakerk)

12       Bel (voorbereiding op 29/7/2021 om 20.00 u. in Holven)

19       Geen dopen

26       Stelen (voorbereiding aan huis)

3         Geen dopen

10       Elsum (voorbereiding op 21/9/2021om 20.00 u. in Elsum)

17       Holven (voorbereiding op 28//9/2021 om 20.00 u. in Holven) en Zammel (voorbereiding op 21/9/2021om 20.00 u. in Elsum)

24       Ten Aard (voorbereiding op 28//9/2021 om 20.00 u. in Holven)

31       Larum (voorbereiding op 21/9/2021om 20.00 u. in Elsum)

7          Oosterlo (voorbereiding op 28//9/2021 om 20.00 u. in Holven)

14       St.-Amands (voorbereiding op 28//9/2021 om 20.00 u. in Holven)

21       St.-Dimpna (voorbereiding 8/11/2021 om 20.00u, St.-Dimpnakerk)

28       Winkelomheide (voorbereiding op 9/11/2021 om 20.00 u. in Holven)

5          Geen dopen

12       Ten Aard (voorbereiding op 9/11/2021 om 20.00 u. in Holven)

19       Holven (voorbereiding op 9/11/2021 om 20.00 u. in Holven)

26       Geen dopen

Verantwoordelijke per parochie

St.Amands

Punt

 • In de kerk van St.-Gerebernus Punt hebben geen doopvieringen meer plaats.

  Mensen van de gemeenschap van Punt kunnen zich wenden tot de kerk van Elsum.

  chris.geens2@telenet.be of 014/587439

Bel

 • Koen Claes

  Irene Van den Bergh (vanaf januari)

 • claes-belmans@skynet.be

  irene.vandenbergh@hotmail.com

 • Koen : 014/428567

  Irene: 0499/259895

Stelen

Winkelomheide

 • Bea Van Geel

 • bea.vangeel@gmail.com

 • 014/591760

Oosterlo/Zammel

St.-Dimpna

Ten Aard

Larum

Elsum

Holven