Dopen

Home/Dopen
Dopen2020-05-15T10:14:18+02:00

Door de corona-crisis kunnen er tot nader bericht geen dopen doorgaan in onze pastorale eenheid. Aan de koppels die al een doopviering hebben gepland, vragen wij om contact op te nemen met de doopcatechist van de desbetreffende parochie. Je vindt de gegevens per parochie verder op deze pagina. 

Je wil je kindje laten dopen in één van de parochies van de Pastorale Eenheid Geel. Dit kan elke zondag in één of twee parochies. Het meest voor de hand liggend is, dat je de keuze maakt voor de eigen parochie waar je woont , maar dat moet niet. Als je een keuze gemaakt hebt, neem je contact op met de doopcatechist(e) van de parochie waar je je kindje wil laten dopen. De doopcatechist(e) zal je uitnodigen voor een voorbereidende vergadering, samen met de andere ouders , die voor dezelfde plaats en datum gekozen hebben. Wil aub in je contact steeds telefoonnummer en mailadres vermelden! Data en contact gegevens vind je verder op deze pagina.

Vaak gestelde vragen

Mogen wij zelf iemand zoeken om ons kindje te dopen?2017-12-09T15:15:12+01:00

Dat kan als deze persoon aan de voorwaarden voldoet nl. priester, diaken of gemandateerde pastoraal werkende. Die dopen gebeuren dan ook op zondag meestal aansluitend op de andere dopen. Ook voor deze dopen worden de afspraken gemaakt met de doopcatechist van de parochie waar je het doopsel wilt laten doorgaan. ( zie kalender). Ook in deze situatie volgen de ouders doopcatechese in de gekozen parochie.

Kunnen wij er voor kiezen om ons kindje alleen te laten dopen?2017-12-09T15:14:19+01:00

In Geel hebben wij gekozen voor groepsdopen. Er kunnen dus enkele kindjes te samen gedoopt worden. We maken de groepjes niet te groot. Enkel wanneer er bij toeval maar één gezin voor een bepaalde dag gekozen heeft kan het gebeuren dat een kindje alleen gedoopt wordt. Dus niet op aanvraag.

Kan er op elke dag van de week gedoopt worden in Geel?2017-12-09T15:13:49+01:00

In de federatie Geel is er afgesproken dat er enkel gedoopt wordt op zondag. ( zie kalender)

Kunnen wij voor de doop een kapel kiezen bijv. De kapel van de Groenenheuvel?2017-12-09T15:13:16+01:00

Het doopsel is een sacrament. Sacramenten kunnen enkel doorgaan op plaatsen waar geregeld weekend eucharistievieringen doorgaan. Voor Geel betekent dit: de 12 parochiekerken en de kapel Van het Sas op Ten Aard.

Contactpersoon dopen

Dirk Van den Broeck
Neem contact op

We hebben God gedankt om jou zo mooi, zo gaaf geboren, nu vragen we aan God die jou heeft uitverkoren bescherm, behoud ons kind Bewaar dit stukje hemelgoed wat er ook mag gebeuren schenk het een leven en een wereld vol kleur

Ina Sipkes de Smit

Kalender 2020 – zondagen

5 Geen dopen
12 Holven
19 St.-Dimpna en Stelen
26 Ten Aard
2 Larum/Bel
9 Punt
16 Zammel/Oosterlo/St.-Dimpna
23 Elsum/St.-Amands
1 Geen dopen
8 Holven
15 Geen dopen
22 Geen dopen
Geen dopen
5 Geen dopen
12 Geen dopen
19 Geen dopen
26 Dopen uitgesteld
3 Dopen uitgesteld
10 Geen dopen
17 Dopen uitgesteld
24 Dopen uitgesteld
31 Geen dopen
7 Dopen uitgesteld
14 Geen dopen
21 Winkelomheide/Punt
28 Geen dopen
5 Geen dopen
12 Holven
19 St.-Dimpna
26 Ten Aard
2 Geen dopen
9 Geen dopen
16 Oosterlo/St.-Dimpna
23 Elsum/St.-Amands
30 Geen dopen
6 Geen dopen
13 Holven
20 Geen dopen
27 Ten Aard
4 Stelen
11 Geen dopen
18 Geen dopen
25 Geen dopen
1 Geen dopen
8 Holven
15 Ten Aard/St.-Dimpna
22 Zammel
29 Elsum/St.-Amands
6 Larum/Bel
13 Geen dopen
20 St.-Dimpna
27 Geen dopen

Verantwoordelijke per parochie

St.Amands

Punt

Bel

Stelen

Winkelomheide

  • Dirk Van den Broeck

  • dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be

  • 014/580666

Oosterlo/Zammel

St.-Dimpna

Ten Aard

Larum

Elsum

Holven