Dopen

Home/Dopen
Dopen2020-06-24T10:01:38+02:00

De dopen in Geel kunnen terug doorgaan. Omwille van de corona-maatregelen wordt er in elke kerk op dit moment individueel gedoopt! Het aantal plaatsen en uren is hierdoor beperkt. Je kan een doop reserveren bij de doopcatechist van de parochie die jij kiest. Data en contactgegevens vindt men hieronder op deze pagina. Gelieve dus voor doopsel de plaatselijke doopcatechist te contacteren!

De dopen van Geel Ten Aard gaan door in de kerk. In de Kapel van het Sas wordt niet gedoopt omdat we de veiligheidsafstand tussen mensen niet kunnen garanderen. 

Je wil je kindje laten dopen in één van de parochies van de Pastorale Eenheid Geel. Dit kan elke zondag in één of twee parochies. Het meest voor de hand liggend is, dat je de keuze maakt voor de eigen parochie waar je woont , maar dat moet niet. Als je een keuze gemaakt hebt, neem je contact op met de doopcatechist(e) van de parochie waar je je kindje wil laten dopen. De doopcatechist(e) zal je uitnodigen voor een voorbereidende vergadering, samen met de andere ouders , die voor dezelfde plaats en datum gekozen hebben. Wil aub in je contact steeds telefoonnummer en mailadres vermelden! Data en contact gegevens vind je verder op deze pagina. In de kerk van St.-Gerebernus (Geel Punt) hebben geen doopvieringen meer plaats.

Vaak gestelde vragen

Mogen wij zelf iemand zoeken om ons kindje te dopen?2017-12-09T15:15:12+01:00

Dat kan als deze persoon aan de voorwaarden voldoet nl. priester, diaken of gemandateerde pastoraal werkende. Die dopen gebeuren dan ook op zondag meestal aansluitend op de andere dopen. Ook voor deze dopen worden de afspraken gemaakt met de doopcatechist van de parochie waar je het doopsel wilt laten doorgaan. ( zie kalender). Ook in deze situatie volgen de ouders doopcatechese in de gekozen parochie.

Kunnen wij er voor kiezen om ons kindje alleen te laten dopen?2017-12-09T15:14:19+01:00

In Geel hebben wij gekozen voor groepsdopen. Er kunnen dus enkele kindjes te samen gedoopt worden. We maken de groepjes niet te groot. Enkel wanneer er bij toeval maar één gezin voor een bepaalde dag gekozen heeft kan het gebeuren dat een kindje alleen gedoopt wordt. Dus niet op aanvraag.

Kan er op elke dag van de week gedoopt worden in Geel?2017-12-09T15:13:49+01:00

In de federatie Geel is er afgesproken dat er enkel gedoopt wordt op zondag. ( zie kalender)

Kunnen wij voor de doop een kapel kiezen bijv. De kapel van de Groenenheuvel?2017-12-09T15:13:16+01:00

Het doopsel is een sacrament. Sacramenten kunnen enkel doorgaan op plaatsen waar geregeld weekend eucharistievieringen doorgaan. Voor Geel betekent dit: de 12 parochiekerken en de kapel Van het Sas op Ten Aard.

Contactpersoon dopen

Dirk Van den Broeck
Neem contact op

We hebben God gedankt om jou zo mooi, zo gaaf geboren, nu vragen we aan God die jou heeft uitverkoren bescherm, behoud ons kind Bewaar dit stukje hemelgoed wat er ook mag gebeuren schenk het een leven en een wereld vol kleur

Ina Sipkes de Smit

Kalender 2020 – zondagen

7 Dopen uitgesteld
14 Geen dopen
21 Winkelomheide/Punt
28 Geen dopen
5 Geen dopen
12 Holven (doopcatechese op 23 juni)
19 St.-Dimpna
26 Ten Aard
2 Geen dopen
9 Extra doopviering in St.-Amands omwille van Corona
16 Oosterlo/St.-Dimpna
23 Elsum/St.-Amands
30 Geen dopen
6 Geen dopen
13 Holven (doopcatechese op 25 augustus)
20 Geen dopen
27 Ten Aard
4 Stelen
11 Extra doopviering o.w.v. Corona in Elsum
18 Extra doopviering o.w.v. Corona in Holven (Doopvoorbereiding op 29 september om 20.00)
25 Geen dopen
1 Geen dopen
8 Holven (doopvoorbereiding op 20 oktober)
15 Ten Aard/St.-Dimpna
22 Zammel
29 Elsum/St.-Amands
6 Larum (doopvoorbereiding 25 november 19.00u.)

Bel

13 Extra doopviering o.w.v. corona in Holven (doopvoorbereiding 24 november om 20.00u.)
20 St.-Dimpna
27 Geen dopen

Verantwoordelijke per parochie

St.Amands

Punt

  • In de kerk van St.-Gerebernus Punt hebben geen doopvieringen meer plaats.

Bel

Stelen

Winkelomheide

  • Dirk Van den Broeck

  • dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be

  • 014/580666

Oosterlo/Zammel

St.-Dimpna

Ten Aard

Larum

Elsum

Holven