Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2024-01-29T08:49:38+01:00

Kiemcellen van kerk zijn

Vormingsavond voor alle medewerkers en geïnteresseerden van de dekenaten Kempen-Oost en Zuiderkempen: dinsdag 5 maart 2024

Vicariaat Kempen

Wat we als parochie en pastorale eenheid kunnen betekenen

Wat zijn tegenwoordig manieren om als gelovigen en zinzoekers een gemeenschap te vormen? In onze samenleving zoeken velen naar dit soort gemeenschappen, maar kunnen die maar moeilijk vinden. Voor al die mensen kunnen we als geloofskernen en pastorale eenheid een kiemcel zijn. Daarvoor moeten we vooral zelf een biddende gemeenschap vormen. Door samen stil te staan en ruimte te bieden, kunnen we uitstralen wat geloof kan betekenen. Dat is broodnodig, binnen en buiten de parochie. Op deze avond gaan we aan de hand van basisprincipes uit de kloosterspiritualiteit samen op zoek.

 

Prof. dr. Thomas Quartier osb, benedictijnermonnik, is hoogleraar Liturgische en Rituele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2022 was hij in Nederland Theoloog des Vaderlands. Hij schreef diverse boeken en geeft lezingen in binnen- en buitenland.

Praktisch

Van 19:30-22:00 uur, onthaal vanaf 19:00 uur

Dinsdag 5 maart 2024: in de Kerk St.-Franciscus van Assisi Geel-Elsum, Dr. Peetersstraat 88, Geel.

Inschrijven

Schrijf je in via email: [email protected] of via het nummer 03 500 00 18.

Je kan inschrijven tot ten laatste 28 februari 2024. De kosten voor de dekenale conferenties worden gedragen door de dekenale fondsen voor kerkopbouw, waardoor inschrijving voor u gratis is.

Begeleider(s): Johan Govaerts
Spreker(s): Thomas Quartier

Dinsdag 5/3/2024 van 19:30 tot 22:00 (Kerk St.-Franciscus van Assisi Geel-Elsum)

In samenwerking met: Vlaamse Overheid

Gratis – €0 –

februari 20th, 2024|

Veertigdagentijd – Broederlijk Delen 2024

Hier vind je alle info over de vieringen in de veertigdagentijd en de activiteiten van Broederlijk Delen in Geel!

(Foto’s (c.) Broederlijk Delen)

 

Aswoensdag – 14 februari

Bij het begin van de vasten klinkt bij de profeet Joël de sterke oproep om ons met hart en ziel te keren naar de Bron waaruit alle leven stroomt. Om opnieuw vanuit God te leven.

Parochiezaal St.-Amands: Startavond Broederlijk Delen

Met een 100 – tal mensen vierden we het begin van de vasten in onze mooie verzorgde eucharistievieringen.

Op de startavond luisterden 40 geëngageerde mensen naar de uiteenzetting van Pater Sooi. De wereldwinkel verzorgde de catering. Dank je wel voor de fijne start.

 

Eerste zondag veertigdagentijd: 17 – 18 februari

“Samen zorgen voor een leefbare aarde”

In de weekendvieringen is er aandacht voor de start van de veertigdagentijd. God laat zich in de Bijbel kennen als een God van bevrijding die het leven wil van alle mensen op aarde.

Tweede zondag veertigdagentijd: 24 – 25 februari

“Samen macht herverdelen”

Dit weekend vieren we de tweede zondag van de Veertigdagentijd. We zijn op weg naar Pasen. In de vieringen van dit weekend is er aandacht voor het loslaten en andere wegen gaan. De eerste lezing vertelt ons over Abraham. We kennen het verhaal dat er aan voorafgaat: op hoge leeftijd krijgen Abraham en Sara nog een zoon, Isaak. Hij moet hun naam en toekomst verzekeren en veilig stellen. In het land Kanaän was het toen gebruikelijk om het eerste kind te offeren om zo de weg naar een gunstige toekomst vrij te maken. Het bijbels verhaal wil aan die praktijk een einde stellen en geeft aan dit offer de betekenis van een beproeving. Abraham moet in vertrouwen op God zijn toekomst ontvangen. Jezus voelt aan dat zijn weg naar Jeruzalem een harde confrontatie zal worden. Ook hij gaat de berg op met enkele leerlingen. Hier wordt hij, heel even, de stralende mensenzoon die in gesprek gaat met Mozes en Elia, levende getuigen van Gods liefde en trouw.

Er zijn profetische mensen nodig die rotsvast vertrouwen. We ontmoeten ze in Djuma (Congo) waar studenten samen een stuk grond pachten. Of in Kwili waar boeren zich verenigen in unies. Om in eigen voedsel te voorzien, om hun rechten en belangen te verdedigen, om een alternatief systeem van grondbeheer uit te werken. Kunnen ook wij werken aan verandering van onderuit, samen macht herverdelen en het heersende systeem doen kantelen?

Zaterdag 2 maart – Tocht voor gezinnen

Onze vormelingen en eerste communicanten gaan op stap door Geel. Tussen 13.00 u. en 15.00 u. kunnen ze starten voor een tocht door het centrum. Op drie haltes staan ze stil bij armoede bij ons en ver weg. Zin om mee te doen met je gezin? Schrijf in bij pastoor Dirk via [email protected]

 

Derde Zondag veertigdagentijd: 2 en 3 maart

“Samen bouwen aan een nieuwe samenleving”

Wat is het fundament van een rechtvaardige samenleving? Op welke pijlers is ze gebouwd? De tien woorden vormen de grondwet van een politiek project, de oprichting van een democratische staat gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid. Hier is het ganse volk bij betrokken: mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, volwassenen, kinderen.

 

Zaterdag 9 maart: Koffiestop op de markt!

Kom Broederlijk Delen steunen op onze koffiestop. Je vindt onze vrijwilligers tussen 9.00 u. en 12.00 u. in de buurt van de St.-Amandskerk! Bij een gezellig kopje koffie en een leuke babbel steunen we het goede doel!

 

Zondag 10 maart: Kerkelijk ontbijt – Broederlijk profijt!

De Sint-Laurentiusparochie nodigt ons allen uit op het jaarlijkse kerkelijk ontbijt ten voordele van Broederlijk Delen. We starten om 9.00 u. met de eucharistieviering, waarna we in de kerk aanschuiven voor een heerlijk solidair ontbijt. Een vrij gift voor Broederlijk Delen is altijd welkom! Welkom dus om 9.00 u. in Zammel!

 

Vierde zondag van de veertigdagentijd: 9 – 10 maart

“Samen tijd nemen voor verandering”

Met het evangelie worden we het donker ingestuurd om het licht te zien. In een nachtelijk gesprek met de rabbijn Nikodemus probeert dat licht binnen te komen. Het kwaad dat men gedaan heeft onder ogen zien, maakt een nieuw begin mogelijk. In moeilijke tijden toch het licht zien, dat niet kan gedoofd worden. In verbondenheid met velen vinden we de kracht om in dat licht te staan.

Dit weekend is er de eerste omhaling voor Broederlijk Delen. Wij danken u voor uw gift.

 

Vijfde zondag van de veertigdagentijd: 16 – 17 maart

“Samen het leven dienen”

Dienstbaar in het leven staan, zorgdragen voor de aarde en de mensen die er op wonen. Respect en openheid, waardering voor het leven… daar draait het om in de wereld van vandaag. Laten we hier samen over nadenken.

Palmzondag: 23 – 24 maart

Vandaag is er de tweede omhaling voor Broederlijk delen in onze vieringen! Warm aanbevolen.

februari 12th, 2024|

Rust zacht Mia

Op zaterdag 10 februari nemen we in onze pastorale eenheid afscheid van onze pastorale werkster Mia Schoofs. Mia was jarenlang actief lid van het team van de vroegere federatie en werkte vooral als PW in Winkelomheide. De afscheidsviering gaat door in de kerk van St.-Amands om 10.00 u.

Via deze weg bieden wij de familie onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte. We bidden dat Mia mag thuiskomen bij God.

Overlijdensbericht Mia Schoofs

februari 7th, 2024|

We vierden samen mee Sint – Antonius in Bel!

Zondag 21 januari was het weer zo ver! We vierden de jaarlijkse “Antoniusviering” in de kerk van Bel. Om 10.00 u. waren we van harte welkom in de eucharistieviering met daarna de dierenzegening op het kerkplein! In een volle kerk gaf het koor van Bel het veste van zichzelf. De viering in de kerk zit boordenvol traditie. Zo begint ze met het naar voor dragen van het reglement van de Toontjesviering. Geëscorteerd door de Franse soldaten wordt dit bijzondere kostbaarheid naar voor gedragen en aan het altaar geplaatst. Het reglement bevat de instructies voor dit feest. Een traditie die we graag in ere houden en die er op wijst dat er aan deze viering een hele symboliek gekoppeld is. Bij de offerande brengt men de traditionele varkenskop naar voor. Een gave van de boeren aan de kerk, die na de viering per opbod wordt verkocht om geld in te zamelen. Symbolisch gaan de kinderen, verkleed als “boerke” met de schaal rond om de offergaven van de mensen in de kerk op te halen. Op het einde van de viering is er gelegenheid om het reliek van St.-Antonius te vereren. De priester biedt het reliek ter aanbidding aan, aan de mensen die hun hand er op leggen. Zo vragen we aan God, via St.-Antonius om zegen en bescherming.

Na de viering in de kerk is er de traditionele dierenzegening. Zegenen komt van het Latijnse benedicere, “het goede zeggen”. Met de zegen wenst de priester namens God alle goeds aan mens en dier. Mensen vragen om bescherming en voorspoed voor het komende jaar. Bij de zegening is het aspect van ontmoeting op het kerkplein heel belangrijk. De samengekomen mensen praten met elkaar over “koetjes en kalfjes”, maken kennis met elkaar en zo brengen we mens en dier samen.

We hadden goed weer en hebben er van genoten.

In de krant lazen we een mooi verslag.

https://www.gva.be/cnt/dmf20240121_95330439

 

 

 

januari 17th, 2024|

Trots op alle vormelingen

Op zaterdag 13 januari kwamen 80 vormelingen om 13.00 u. samen op het internet. Ja hoor, met de moderne techniek kregen zij uitleg over de eucharistieviering! Aan de hand van enkele leuke filmpjes leerden zij over bidden, evangelie, God, … Maar na een half uurtje moesten ze zelf aan de slag! Er was keuze uit een tiental thuisopdrachten waar ze actief mee aan de slag gingen. Wil je de resultaten bewonderen? Dat kan! Ga eens langs in de kerk van St.-Dimpna, waar er een kleine tentoonstelling is met mooie brieven aan God, foto’s van heerlijk gedekte tafels, affiches over de kerk, knutselwerkjes rond het evangelie… 1 van onze vormelingen had het heel goed begrepen: “De eucharistieviering is als een voetbalmatch, je begrijpt het of je begrijpt het niet!” Om 15.30 u. kwamen we samen in de kerk van St.-Dimpna waar we op 27 april ons vormsel zullen ontvangen uit handen van vicaris Bruno Aerts. We werden samen stil, zongen en hebben gebeden. Na de viering kwam er een heel berouwvolle vormeling zelfs “sorry” zeggen omdat hij op de chatbox een grapje had gemaakt. Het verhaal van de verloren zoon werd ineens heel concreet! Deze vormeling had het ook begrepen! Wat ook heel fijn was, waren de parochianen uit Geel die kwamen meevieren met onze kinderen en hun ouders. Dank je wel hiervoor, het is voor de catechisten een warm hart onder de riem!

januari 15th, 2024|

Nieuwsbrief