Nieuws

/Nieuws
Nieuws2019-11-13T09:37:34+01:00

Handelingen van de Apostelen

Lees je mee?

Dit gaat over de tijd van de eerste kerkgemeenschap. Dit verhaal leest als een kennismaking met het DNA van de Kerk. Het evangelie begint zijn weg te banen langs vele routes en de apostelen en hun medewerkers dragen het uit, vrij en zonder vrees. Ze stappen voort, begeesterd door de H. Geest.

Graag willen we u uitnodigen op:

28 januari, 20 februari, 24 maart, 28 april van 14.00 u tot 16.00 u of van 19.00 u tot 21.00 u.

We lezen telkens enkele hoofdstukken en we laten de woorden tot ons doordringen. Niet wat wij met de tekst kunnen doen, maar wat de tekst met ons kan doen; daarover gaat het.  Er is ook tijd voor ontmoeting bij een drankje en een versnapering.

Inschrijven voor 14/01/ via e-mail info@pastoraleeenheidgeel.be of met een briefje waarop u aanduidt of u in de namiddag of ’s avonds komt. Op de eerste lezing wordt u ook het werkboek over de Handelingen gegeven. Gratis!!

Deze lezingen gaan door in het pastoraal huis.

Kapelstraat 20 in Holven, Geel. De inschrijving kan daar gedeponeerd worden.

december 6th, 2019|

Het vuur heeft gewerkt!

 

Ook enkele gezinnen uit Geel trokken op zaterdag 30 november naar Mol voor de eerste editie van “Vuurwerkt”.

Na het onthaal in CC De Zwaan werden ze in leeftijdsgroepen verdeeld voor enkele mooie getuigenissen.

De vormelingen en hun begeleiders trokken naar het St.-Lutgarudis voor een boeiend verhaal over de VZW “Help brandwondenkids” en “Damiaanactie”. Na twee heerlijke broodjes trokken we naar de kerk in Mol voor een mooie viering.

Daarna gingen we op fakkeltocht, dat was één van de hoogtepunten!

We eindigden met een prachtig optreden van “Feel God”, een popgroep uit Brussel die religieuze muziek brengt.

We hebben er enorm veel deugd aan gehad en zijn de advent goed gestart.

 

december 1st, 2019|

Een namiddag vol inspiratie en diepgang

Op woensdagnamiddag 20 november, namen een 50-tal vormelingen deel aan onze eerste activiteit van dit werkjaar met de pastorale eenheid. We kwamen samen in de kerk van Elsum en na een korte inleiding verdeelden we ons in vier groepen. In een doorschuifsysteem werkten we een ganse namiddag rond Kerk en Symbolen.

Samen met Pastoor Jan gingen we op ontdekking door het kerkgebouw. We bekeken alle voorwerpen en kleding die we maar tegenkwamen en ontdekten al snel dat alle dingen in de kerk een betekenis hebben.

Samen met Chris keken we naar het mooie filmpje van Zero. Nadien volgde een boeiend gesprek over wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Wie het filmpje graag nog eens ziet? Klik gewoon even op onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg

Natuurlijk was er ook even tijd om te ravotten en te ontspannen, maar nadien gingen we weer aan de slag.

Bij Lieve maakten we ons eigen wapenschild.

In de kleine kapel bij Pastoor Dirk werkten we rond stilte en luisterden we naar een verhaal uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 17. Het ging over Paulus die in Griekenland over Jezus vertelde. We schreven ook op wat we van dit verhaal onthielden.

Het werd een heel fijne namiddag en alle catechisten waren het er over eens dat iedereen enorm goed heeft meegewerkt en veel heeft bijgeleerd!

 

 

november 21st, 2019|

Dag van het woord

Op 1 december start in ons bisdom een driejarig project rond “De handelingen van de apostelen”. Met dit project wil onze bisschop inhoudelijk werken rond wat “Kerk-zijn” vandaag kan betekenen. In het eerste jaar is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen de handelingen lezen en leren kennen.

In onze pastorale eenheid kregen we “Hoofdstuk 17” toebedeeld. We willen het laten klinken en hierover kort met elkaar uitwisselen.

Op zondag 1 december starten we na de hoogmis om 12.00 u. in de kerk van St.-Amands. We brengen vier keer een kort programma rond dit hoofdstukje bestaande uit:

  • Het beluisteren van het hoofdstuk 17
  • Korte duiding
  • Uitwisseling bij een kopje koffie

We nodigen per half uur een specifieke doelgroep uit.

12.0o: ouderen

12.30: medewerkers uit de pastorale eenheid

13.00: mensen uit de bewegingen

13.30: jongeren

Natuurlijk mag iedereen die wil aansluiten bij elk moment.

Kom jij ook even langs?

november 18th, 2019|

Wat een feest!

Met een overvolle St.-Amandskerk, zetten we op zondag 13 oktober onze feestelijke voormiddag in. We vierden immers 2 jaar pastorale eenheid H.H.Dimpna en Gerebernus. Na enkele weken oefenen met velen, startte de viering met het 75 – koppig zangkoor. De werkgroepen en pastores kwamen in processie naar voor terwijl iedereen uit volle bost meezong. “Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open gaat…” We kwamen samen in Gods huis en vierden eucharistie. In de duiding die Jan gaf bij het evangelie, blikte hij terug en hoopvol vooruit naar de toekomst met kansen die openliggen. Over onze verschillen heen, bouwen wij samen aan onze geloofsgemeenschap in Geel. Op het einde van de viering klonk er een warm applaus voor onszelf en trokken we naar Sint – Aloysius voor de receptie. De chiro-leiding van St.-Dimpna stond klaar voor ons te bedienen. Dank je wel, ook aan de andere vrijwilligers die vooraf de zaal hadden klaargezet en mee opruimden. Het werd een feestelijke dag!

oktober 14th, 2019|

Nieuwsbrief