Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2023-03-02T09:46:24+01:00

De Goede Week in Geel!

De Goede Week

 

De dagen in die week herinneren ons aan wat er 2000 jaar geleden gebeurde: het lijden en sterven van  Jezus. De Goede Week loopt uit op Pasen: de opstanding van Jezus uit de dood. Het wordt ook wel de Stille Week genoemd omdat de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden vragen om bezinning, in stilte.

 

  1. Palmzondag

Op zaterdag 1 april en op zondag 2 april vieren wij Palmzondag. Na het lezen van het Evangelie van Jezus intocht in Jeruzalem zegenen wij de palmen. De mensen trokken palmtakken van de bomen en riepen Hosanna voor Hij die komt in de naam van de Heer. Dat de vreugde vlug zou  keren horen wij in het lied “De Koning van de vrede” In strofe drie zingen wij: “Gij hogepriester Anna, wat roept Jeruzalem? Het roept vandaag Hosanna en morgen weg met Hem.” In alle kerken proberen wij voor palmtakken te zorgen. Moest je zelf wat Palmtakken hebben kan je ze meebrengen naar de kerk. Ze worden dan ook gezegend tijdens de viering. Op deze zaterdag en zondag zijn de vieringen zoals in de weekends.

 

  1. Boeteviering

De boeteviering als voorbereiding op Pasen heeft plaats op maandag 3 april om

19.00 u.in de kerk van St.-Dimpna. Tijdens de boeteviering staan wij even stil bij de vragen. Zijn wij de weg van Jezus gegaan? Hebben wij ons ingezet voor onze medemensen die we goed kennen en voor onze medemensen die we niet kennen?

De priester strekt de handen uit en spreekt de vergeving van Godswege uit. Zo kunnen wij met nieuwe moed en inzet opgaan naar het Hoogfeest van Pasen. Aansluitend op deze boeteviering vieren wij samen eucharistie.

 

  1. Witte Donderdag

 In de voormiddag

Met de pastores en leden van het team gaan wij die voormiddag naar de kathedraal. De priesters gaan die morgen om 10.00 u.  samen met onze bisschop mee voor. Na de homilie hernieuwen zij elk jaar de belofte die zij ook bij de priesterwijding hebben uitgesproken. Tijdens deze viering zegent onze bisschop de oliën voor het vormsel, de ziekenzalving en de catechumenen. Na de viering kunnen de verantwoordelijken van de pastorale eenheid de oliën meenemen.

 

Bij het vallen van de avond

De viering van Witte Donderdag gaat voor alle parochies door op donderdag 6 april om 19.00 u. in de kerk van St.-Dimpna.

Het thema van deze viering is “De Geur van Brood” In deze viering zijn er twee belangrijke thema’s Enerzijds het brood, anderzijds de dienstbaarheid. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij neemt het werk van een slaaf op zich. Jezus deelt met zijn leerlingen het brood en de wijn en vraagt ons om dit telkens weer te doen om Hem te blijven gedenken. Samen met de koren kunnen wij meezingen op deze feestelijke dag. We sluiten deze viering af met een korte aanbidding van het sacrament. Mensen die nadien langer in stilte met Jezus willen bidden zijn vanaf 20.00 u. tot 23.00 u. Welkom in de weekkapel van St.-Franciscus Elsum.

 

  1. Goede Vrijdag

In de namiddag om 15.00 u.

Stilstaan bij de tocht die Jezus gaat op weg naar Golgotha dat kan op Goede Vrijdag 7 april om 15.00 u. in de kerk van St.-Apollonia Stelen en van St.-Dimpna.

Wij gedenken niet alleen de tocht die Jezus ging, maar ook de tocht die mensen nu gaan en die hun leven maakt tot een hel. Denken we maar aan de oorlog in Oekraïne, het leed dat mensen meemaken na de aardbeving in Turkije en Syrië, miljoenen en miljoenen mensen die om welke reden dan ook op de vlucht zijn. In bezinning en gebed willen wij deze mensen meedragen in ons hart.

 

Bij het vallen van de avond

 

 

Op Goede Vrijdag komen wij om 19.00 u. samen in de kerk van St.-Dimpna voor de Kruishulde. Het kruis waaraan Jezus is gestorven krijgt een centrale plaats in deze viering. We kunnen Pasen niet vieren zonder Goede Vrijdag. Het laatste Evangelie van deze viering vertelt ons het verhaal van Jozef van Arimatea, in wiens grafkelder men Jezus mag begraven. Men sluit het graf met een grote steen. Alles is stil…

Wij wachten op de nieuwe morgen

 

 

 

  1. Stille Zaterdag

 

Op Stille zaterdag komen wij samen in de kerk van St.-Dimpna om 20.00 u.

Bij het vallen van de avond ontsteken wij het Paasvuur en de Paaskaarsen van alle parochies van onze Pastorale eenheid  worden gezegend. Wij beluisteren verhalen uit het oude en Nieuwe Testament, in deze verhalen zien wij hoe God begaan is met zijn volk. In deze Paaswake hernieuwen wij onze doopbelofte en zegenen wij het doopwater. Wij vieren met vele mensen uit alle parochies van onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus. Met zang van onze koren, met zang van de hele gemeenschap gedenken wij dat Jezus Verrezen is en dat hij ons is voorgegaan naar zijn en onze Vader.

 

  1. Paaszondag

Op Pasen zijn de uren van  vieringen zoals op zondag.  Wanneer de leerlingen bij het lege graf komen, herinneren zij zich dat Jezus uit de doden moest opstaan. Ook voor ons is Jezus gestorven en verrezen. Tijdens de viering willen wij samen doen wat Jezus ons gevraagd heeft. Wij breken het brood en drinken de beker, en wij doen dat om Jezus te gedenken, en om zijn dood te verkondigen en zijn verrijzenis te belijden.

 

  1. Tweede Paasdag

 

Het Paasfeest is het grootste feest in onze kerk. De ganse week zal het Alleluia te horen zijn in onze kerk. Op Tweede Paasdag vieren wij om 09.00 u. in de kerk van St.-Dimpna. Als de vrouwen bij het graf komen zien zij dat de steen is weggerold.

Zij haasten zich om dit nieuws aan de leerlingen te verkondigen. En wij?

Getuigen wij ook van de Verrijzenis? Voor kracht om dat te kunnen willen wij bidden en vieren.

Er is die dag geen viering en aanbidding in de kerk van Elsum.

Het is onze hoop dat wij heel wat mensen uit onze pastorale eenheid in deze vieringen mogen begroeten. Van harte een gezegende vastentijd en een Zalig Paasfeest.   Jan

 

maart 27th, 2023|

Vormelingentreffen bisdom Antwerpen

Met 30 vormelingen en 8 begeleiders trokken we zaterdag 4 maart naar Lier.

Met de trein uit Geel op gereserveerde plaatsen… dat was al een unieke belevenis voor sommigen!

In Lier moesten we, met snelle pas naar de begijnhofkerk om daar tijdig te kunnen inzingen met Bart Paepen. Enthousiast als altijd leerde hij ons Hosanna, Kyrië en Alleluia!

Onze bisschop ging voor in de viering, samen met de aanwezige priesters en diakens. Pastoor Dirk deed ook mee, en Karel en Lief uit onze groep mochten een voorbede bidden.

Na de viering hadden we echt wel honger, dus de hotdog en onze picknick in de school heeft echt wel gesmaakt.

Daarna was er een geweldig optreden van Laura Omloop! Ze bracht iedereen in beweging, maar sommigen kozen toch voor een rustig hoekje en gesprekje, en dat kon ook.

En de catechisten en ouders ondertussen? Die ontmoetten elkaar bij een natje en een droogje in het inspiratiecafé, waar ze tussen het praatje door nog luisterden naar 3 mooie getuigenissen.

En veel te snel moesten we weer naar huis, met enkel lachende gezichten!

Bedankt iedereen voor de fijne avond!!!

maart 5th, 2023|

Veertigdagentijd – Samen op weg naar Pasen, volg ons!

Gedurende de hele veertigdagentijd volgen wij hier mee! Kom af en toe eens langs!

5e zondag van de veertigdagentijd: “Wij worden op-standig”

Een beetje later dan zondag, maar wij zijn aan het opstaan! We kijken samen uit naar Pasen en gaan een intenste goede week tegemoet. We hopen je te mogen verwelkomen in onze vieringen om samen mee op weg te gaan! Dank aan iedereen voor jullie gulle giften bij Broederlijk Delen! Het was een mooi actie.

4e zondag van de veertigdagentijd: “Wij zien het alternatief”

Ja, er is een alternatief. Een andere samenleving is mogelijk. Er is licht voor onze wereld. Jezus laat de blindgeborene kijken met nieuwe ogen: zien wat werkelijk is. Crisissen zijn keuzemogelijkheden die toekomst openen en perspectief bieden. In Rwanda volgde Chantal een opleiding in ondernemerschap en runt nu haar eigen naaiatelier. Zij werkt te plaatse aan de toekomst, met mensen en middelen van daar, gesteund door Broederlijk Delen. Er zijn alternatieven voor een mooiere wereld!  Ook de Messiaanse beweging was 2000 jaar geleden zo’n alternatief. Hij die is gaan kijken, wordt lid van deze beweging, is leerling van Jezus. En wat doen wij, leerlingen van Jezus? Willen wij de alternatieven zien of blijven we steken in ons eigen ik?

De koffiestop van Elsum bracht meer dan 180 euro op! Dank je wel…

Het kerkelijk ontbijt in Zammel was goed voor meer dan 650 euro! Dank je wel…

 

3e zondag van de veertigdagentijd: “Wij erkennen ieders stem!

Johannes tekent Jezus als de Messias die gans Israël verenigt. Daarom gaat ook hij ongebaande
wegen. Bij de bron van Jakob ontspint zich een gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse. Ongezien en ongehoord zowel voor Samaritanen als Joden. Durven ook wij ongebaande wegen gaan?

Dank je wel aan iedereen die onze koffie-stops passeerden! Op de markt verzamelden we meer dan 350 euro en ook op de school in Ten Aard was het een groot succes! Dank je wel voor je steun aan Broederlijk Delen!

Met 43 gezinnen van vormelingen maakten we er op 11 maart een fijne namiddag van voor Broederlijk Delen. We trokken naar drie locaties in de stad en maakten er een leerrijke namiddag van die eindigde met een lekker drankje in de wereldwinkel. Dank voor jullie enthousiasme!

Onthaal door de catechisten.

Sterke getuigenis in de St.-Dimpnakerk

Creatief aan de slag rond de aarde in het SAG

Film over Broederlijk Delen  in de zaal van St.-Amands

Samen op weg dan naar de Wereldwinkel, een geslaagde namiddag met dank aan iedereen!

 

2e zondag van de veertigdagentijd: “Wij krijgen inzicht”

In de lezing van dit weekend horen we over Abraham. Zoals Abraham, je weet wel die van ‘trek weg uit je land, je stam en familie’ de vraag krijgt om naar het land te trekken dat God hem zal tonen. Dat beloofde land is beter te verstaan als een nieuwe toekomst die mensen tot hun recht laat komen en de lange tocht ernaartoe de weg om hieraan te werken. Het land van belofte daagt aan de eigen horizon. Abraham ziet in dat hij op tocht moet gaan om zijn leven nieuwe zin te geven. In het evangelie trekt Jezus samen met enkele leerlingen de berg op. Tijd voor bezinning, voor verheldering. Tijd voor gesprekken met Mozes en Elia. Ondanks de vooruitzichten op lijden en dood, mag alles even in het heldere licht komen staan. Om met nieuwe moed de berg af te gaan. Welke inzichten in ons leven krijgen wij in deze veertigdagentijd? Nemen wij voldoende tijd voor bezinning en verheldering?

Op maandagavond is er na de eucharistie van 18.30 Stille aanbidding voor het Heilig Sacrament in de kerk van Elsum. Een half uurtje stil worden en bezinnen op weg naar Pasen, een aanrader! Van harte welkom!

 

1e zondag van de veertigdagentijd: “Wij maken een keuze”

Met Broederlijk Delen willen wij werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door
samen te werken, overal ter wereld, is dat mogelijk. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te
delen en herverdelen, is dat genoeg om het 100% anders te doen. In Afrika, Latijns-Amerika en hier
bij ons gaan veel mensen die weg al en zijn volop actief in de 25%-revolutie.
Ook wij die elke zondag samenkomen om te luisteren naar Gods woord, het brood te breken
en het leven te delen zijn reeds deel van die 25%. Ook wij veranderen de wereld!

We nodigen je in deze veertigdagentijd uit om eens langs te komen in 1 van onze weekdagvieringen!

Maandag- en donderdagmorgen om 8.30 in St.-Dimpna

Maandag- en vrijdagavond in Elsum om 18.30

Dinsdag -, woensdag en vrijdagavond in St.-Dimpna om 18.30

Zo bereiden we ons samen voor op Pasen door te luisteren naar Gods woord en brood en beker samen te delen.

 

Aswoensdag – “Wij horen de oproep!”

Met een heel mooie aswoensdagviering in de kerk van St.-Dimpna, zijn we gisteren de veertigdagentijd gestart. We wensen iedereen van harte toe dat het een tijd van inkeer en gebed mag zijn, een tijd van ommekeer en engagement. We bereiden ons voor op Pasen, op het feest van de verrijzenis.

Ook de start-avond van Broederlijk Delen was weer een succes! Voor de pauze was er een uiteenzetting over de geschiedenis en evolutie bij Broederlijk Delen. Na de pauze zoemden we in op de spiritualiteit van Broederlijk Delen.

De wereldwinkel verkocht de ganse avond weer eerlijke producten! We zijn goed gestart!

februari 23rd, 2023|

Mooie lichtmisviering

Op zaterdag 28 januari waren onze dopelingen van het voorbije jaar te gast in de kerk van Elsum. Na een warm onthaal zochten ze elk hun eigen plaatsje, aangewezen door de pijlen van hun doopkerk. Onze doopcatechisten zorgden voor de juiste richting!

In een stemmige viering, in aanwezigheid van alle dooppastors en gemaakt door de catechisten, luisterden we naar het verhaal van de opdracht van Jezus in de tempel en werden de kinderen gezegend.

Na de viering was er een gezellige ontmoeting met natuurlijk een traditionele pannenkoek!

De doopstenen mochten mee naar huis, net zoals een klein lichtje om het licht van Jezus verder uit te dragen.

En volgend jaar vieren we weer! We wensen al onze dopelingen en hun familie het allerbeste toe!

Dank aan alle vrijwilligers die er een mooie dag van maakten!

 

januari 31st, 2023|

Eigentijdse gezinsviering in de kerk van Elsum

In december 2022 zal het 45 jaar geleden zijn dat in de parochiekerk van Elsum de eerste kinderviering het licht zag, met pastoor Houtmeyers als grote inspirator.  Het meest moderne kerkgebouw van Geel leende zich daar trouwens perfect toe (en nog steeds).  Sindsdien was er onafgebroken elke week een eigentijdse viering… tot corona ten tonele verscheen en heel wat zekerheden aan het wankelen bracht.

Intussen zijn er heel wat watertjes doorzwommen, het ene water al wat dieper dan het andere.  De naam ‘kindervieringen’ gebruiken we intussen al enkele jaren niet meer.  Door de steeds drukkere agenda’s van kinderen en hun ouders zagen we het aantal jonge gezinnen doorheen de jaren tot onze spijt stelselmatig afnemen.  Onze meest trouwe kerkgangers zijn vaak al even de 50 of 60 gepasseerd, maar dat doet niets af aan hun enthousiasme.  We zijn als ploeg maar wat blij met hun positieve inbreng.  Ze trotseren intussen zonder schroom de  microfoon bij de interactieve duidingsactiviteiten en zijn immer attent na een geslaagde viering, na een ‘rakende’ getuigenis, na een fijne activiteit of een mooie bezinningstekst. Een heel dankbaar publiek, waar wij als ploeg op onze beurt ook heel dankbaar voor zijn…

En hiermee hebben jullie ineens ook al een glimp opgevangen van de zaken waar we op inzetten: het uitwerken van de boodschap van het evangelie in een sprekend thema dat 1) vooraan in de kerk visueel voorgesteld wordt door onze creatieve handen ; 2) verwoord wordt in vlot verstaanbare teksten door onze schrijvers;  3) verduidelijkt wordt door onze vertellers in een levendige interactie met de kerkgangers (al dan niet gekoppeld aan een spelenderwijze activiteit voor jong en oud) en last but not least 4) opgeluisterd wordt door onze enthousiaste gitarist-zangers met  toepasselijke muziek.

Onze missie???

De waarden en de woorden van Jezus – als mens tussen de mensen, in al zijn eenvoud – op een creatieve, enthousiaste, eigentijdse en vooral vlot verstaanbare manier bij de mensen brengen.

We zien als één van de grote voordelen van de Pastorale Eenheid dat er voor ieder wat wils kan worden geboden o.a. door het goed uittekenen van de geloofsbelevingsmomenten.  De ene zweert immers bij een plechtige Hoogmis, daar waar een andere het allemaal liever een beetje losser ziet.  We hebben zelf ooit uit een homilie onthouden dat de barmhartige Samaritaan zich ook niet zo strikt aan de geldende regeltjes hield, maar het vooral belangrijk vond zijn hart te volgen.  Dus los van de misschien wat ongewone vorm, wil onze boodschap er altijd één zijn van hoop, van verbinding tussen mensen, van goedheid en barmhartigheid, van solidariteit met wie het moeilijk heeft, van jezelf graag zien om van daaruit de ander oprecht graag te kunnen zien. Een boodschap dus van Liefde met de grote L, zoals Jezus ze ons voorleefde.

We zouden hier nog graag getuigen over zoveel lief en leed dat al gedeeld werd binnen het kerkgebouw en buiten aan de kerkdeur en over de loyale bak- en kookkunsten van onze kerkgangers voor een feestelijk samenzijn of voor het goede doel.  Maar een parochieblad heeft nu éénmaal ook zijn beperkingen.

Maar… Voel je ergens iets kriebelen als je dit leest? Wil je wel eens proeven van ons recept?

Minimaal twee keren per maand [jammer genoeg (nog) niet op vaste zondagen] staat de gezinsvieringenploeg paraat op zondag om 10u30.  Het zou maar wat fijn zijn mochten we onze kerk van Elsum terug wat meer zien vollopen op zondag, ook met jonge gezinnen en kinderen.

Zullen we ineens ook maar een warme oproep doen?  Iedereen die nog wat engagement op overschot heeft, is heel erg welkom om onze ploeg te komen versterken. Nieuwe ideeën, nieuwe energie… We zien iedereen met een frisse blik en een open geest maar wat graag komen! We kunnen alle talenten gebruiken: vertellers, tekstschrijvers, knutselaars, zangers.  En je bepaalt uiteraard zelf je tijdsbudget… Wie zich geroepen voelt om op één of andere manier mee te werken, aarzel aub niet om contact op te nemen met Lief Mannaerts ([email protected]).   Je bent echt meer dan welkom!

Gemakshalve vermelden we voor begin 2023 nog de zondagen met een gezinsviering in Elsum:

19 februari
26 februari
19 maart
26 maart
9 april
30 april
7 mei
18 mei
4 juni

Hopelijk treffen we mekaar één van de komende zondagen?  We zien je maar wat graag komen!

 

januari 18th, 2023|

Welkom in de viering – een fijne namiddag!

Op 14 januari werkten onze vormelingen een hele namiddag rond de eucharistie. Om 13.00 u. kwamen ze een half uurtje online samen voor een uitleg over de inhoud en de structuur van een viering.

Nadien konden onze vormelingen kiezen uit verschillende thuisopdrachten.

Zo konden ze een affiche maken over de kerk of de viering!

Anderen schreven een brief aan God!

Talrijk waren de feestelijk gedekte tafels thuis!

Sommigen maakten ook een attentie om mee te geven na de viering aan de mensen.

En weer anderen gingen aan de slag met het bijbelverhaal.

Om 15.30 u. kwamen we samen om te vieren in de St.-Dimpnakerk.

Al onze werkjes blijven tentoongesteld tot en met ons vormsel! Ga jij eens kijken?

Bedankt aan iedereen die hielp aan deze heel fijne namiddag!

januari 14th, 2023|

Nieuwsbrief