Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2023-09-26T09:52:52+02:00

Brief van de Vlaamse bisschoppen

Ook in onze pastorale eenheid krijgen we vragen over de reeks “Godvergeten”. Voor antwoorden op de vele vragen verwijzen we naar de site van Kerknet die op een heldere en serene manier de huidige stand van zaken weergeeft binnen onze Vlaamse kerk.

Antwoorden op vele vragen rond “Godvergeten”

Onze Vlaamse bisschoppen schreven een brief naar aanleiding van het hele gebeuren.

Godvergeten: de Vlaamse bisschoppen willen samen nieuwe stappen zetten

De moedige getuigenissen in Godvergeten van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk hebben op ons allen diepe indruk gemaakt. De gruwel en het onpeilbare leed slaan ons met verstomming. Zoveel verdriet, verwoeste levens en trauma’s waarmee wie is misbruikt en hun familie en vrienden moeten proberen te leven.

Wanneer slachtoffers alsnog de moed vinden om over hun diepe pijn en leed te spreken, dienen we eerst én vooral te luisteren en respectvol te zwijgen. Zij en hun naasten verdienen al onze aandacht.

Wij begrijpen hun woede tegenover de daders en tegenover ons, de Kerk en haar verantwoordelijken. Ja, we hebben gefaald. En voor deze harde realiteit bieden we vandaag opnieuw onze excuses aan. Het is en blijft een gitzwart hoofdstuk in de geschiedenis van de Kerk. Dat mogen we nooit vergeten.

Uit Godvergeten bleek dat we niet voldoende hebben geluisterd naar de slachtoffers. Hun vraag naar erkenning blijft. Wat hebben we tot nu toe kunnen doen? Er is de parlementaire commissie geweest die ons veel heeft geholpen. Er was de arbitragecommissie en haar opvolger Dignity en de meldpunten waar slachtoffers blijvend terecht kunnen. Individuele slachtoffers kregen erkenning van hun leed en verontschuldigingen. Maar nu stelt zich de vraag: wat dient er nog te gebeuren?

De komende maanden willen we daar duidelijkheid over scheppen. De bisschoppenconferentie zet zich nu prioritair in voor nieuwe gesprekken met slachtoffers van misbruik en wie hen nabij zijn. Daaruit kunnen nieuwe stappen groeien: samen met de slachtoffers, hun naasten en de expertise die er in de samenleving is om hen bij te staan.

Ook binnen onze plaatselijke kerkgemeenschappen leven er vele vragen. We moedigen aan hierover met elkaar te spreken. De pagina op Kerknet, die systematisch actuele vragen samenbrengt en probeert te beantwoorden, kan daartoe wellicht een goede hulp zijn. Kerkelijke medewerkers en gelovigen worden ook bevraagd in hun engagement voor de kerk. Alleen de waarheid kan bevrijdend werken. We dienen elkaar daarin te steunen en in vertrouwen samen te werken aan een kerk waarin misbruik geen plaats heeft.

Ook de kerkelijke structuren worden in vraag gesteld. We sluiten ons aan bij de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus om een einde te maken aan de klerikale cultuur waarvan het misbruik een gruwelijke uitwas is. Aan ons allen om daar op elk gebied werk van te maken.

Bent u slachtoffer van misbruik of kent u iemand die aangifte wil doen? U kan terecht bij het kerkelijk opvangpunt via [email protected] of justitie via [email protected].

De eerste reactie van de bisschoppen op Godvergeten vindt u hier

Brussel, 27 september 2023
De Vlaamse bisschoppen

september 29th, 2023|

In het spoor van Franciscus

In oktober starten ze in het klooster van de Kapucijnen te Herentals met een nieuwe reeks van 3 Franciscaanse avonden. Omdat het ondertussen 800 jaar geleden is dat Franciscus en Greccio kerstmis vierde met een levende kerststal is dat ook de rode draad: ‘Kerstmis in een nieuw licht.’

Warm aanbevolen bij onze buren van de PE Thomas in Herentals!

Alle info in de folder hier onder!

In het spoor van Franciscus 2023

september 26th, 2023|

Werelddag van verzet tegen kansarmoede

Beste allemaal,

17 oktober werelddag van verzet tegen armoede.

Het symbool van deze dag is een laken op een zichtbare plaats met een knoop erin.

Vorig jaar stelden wij de vraag om dit symbool aan elke kerk van Geel te bevestigen.

Ook dit jaar willen wij dezelfde vraag aan jullie stellen. Bevestig een laken op een mooie plaats aan jullie kerk.

Doe dit  op 14 en 15 oktober en laat het hangen tot na het weekend van 22 oktober.

In naam van de mensen van Al-arm wil ik jullie nu al op voorhand bedanken.

Hartelijke groet

Jan.

Mensen die het willen kunnen dit laken ook thuis hangen. Hoe meer lakens in de straat hoe beter.

Dinsdag 17 oktober

19.00 u. Fakkeltocht. Vertrek aan de refter van St.-Aloysius

20.00 u. Optreden van het koor van Al-arm en toespraken in de refter van St.-Aloysius.

Tijd voor een drankje en voor ontmoeting.

Iedereen van harte welkom!!!

september 20th, 2023|

Niet Alleen – Concert met Lisa Del Bo

Toen het coronavirus de wereld in zijn greep had, kreeg Lisa van verschillende kanten de vraag of er een vervolg kwam op de succesvolle kerktournee ‘Lisa Gelooft’. Het was voor haar het startschot om met veel enthousiasme een nieuw project uit te werken.

Anderhalf jaar lang zocht ze naar de mooiste nummers, dacht ze na over de boodschap die ze wilde overbrengen en contacteerde ze liedjesschrijvers en muzikanten. Het resultaat is ‘Niet Alleen’, een prachtige verzameling van hoopvolle, religieuze, spirituele liedjes die vreugde, troost en een groot gevoel van verbondenheid brengen.

In drie kerken verspreid doorheen het land organiseerde Lisa een Niet Alleen-concert waar het publiek  kon kennismaken met de nieuwe liedjes en de mooie verhalen die ze tussendoor vertelt. Overal waren de reacties zeer lovend. In een mum van tijd zijn er dan ook al meer dan 15 Niet Alleen-concerten geboekt. En het gaan er nog meer worden want de liedjes van “Niet Alleen” gaan recht naar het hart en ziel van de toeschouwers.

Alle nodige informatie voor dit concert kan je vinden op de affiche.

Een Niet Alleen-concert is een echte meerwaarde. Nu mensen weer samen mogen komen, is het een ideale manier om elkaar te ontmoeten en gemeenschap te vormen. Het is prachtig om te zien hoe het publiek intens geniet van de inspirerende liedjes en de verhalen die liefde, geloof, spirituele kracht en vertrouwen uitstralen.

Zaterdag 30 september om 20.00 u. in de kerk van Winkelomheide

Tickets: 15 euro voorverkoop 12 euro. Tel. 0487/38 94 73

[email protected]

 

september 20th, 2023|

Solidair met Marokko en Libië

Vrijdagavond 8 september werd Marokko getroffen door een vreselijke aardbeving. Enkele dagen later was er een vreselijke overstromingsramp in Libië. We willen in de eerste plaats als christelijke gemeenschap in Geel onze solidariteit uitspreken met de slachtoffers. We bidden voor hen die gestorven zijn en vragen God om kracht om in moeilijke omstandigheden de moed niet te verliezen.

Velen vragen ons wat we kunnen doen om te helpen. Er zijn talrijke grote en kleine initiatieven van grote en kleine ontwikkelingsorganisaties. We roepen iedereen dan ook op om naar eigen vermogen solidair te zijn met de slachtoffers en zich aan te sluiten bij de verschillende acties die er zijn.

Op 13 september om 19.00 uur had er een stil gebed plaats op de grote markt in Geel in aanwezigheid van de burgemeester en afgevaardigden van onze pastorale eenheid.

We blijven bidden voor de slachtoffers van de rampen in Marokko en Libië.

september 12th, 2023|

Nieuwsbrief