Huwelijk in de kerk

Wie kerkelijk wil huwen in Geel, neemt contact op met de algemene coördinator. Hij zal de datum van het huwelijk noteren, contact opnemen met de betrokken parochiekerk en nadien de datum bevestigen. Pas als dit gebeurd is, ligt het huwelijk definitief vast. Je krijgt daarna een formulier om alle gegevens door te geven. Een paar maanden voor je huwelijk zal de voorganger dan contact met je opnemen om de viering te bespreken. Huwen kan men in 11 parochiekerken van Geel en in de kapel van het domein op Ten Aard. Inwoners van Punt worden gericht naar de parochiekerk van Elsum. Een huwelijk wordt voorgegaan door 1 van de priesters of de diaken van Geel. Wie een eigen priester in de familie of vriendenkring heeft, dient dit vooraf te melden. Na toestemming van de pastoor van Geel mogen zij dan natuurlijk ook de viering voorgaan. Een kerkelijk huwelijk kan op weekdagen en zaterdag tussen 12.30 en 16.00. De kerken worden in de voormiddag vrij gehouden omwille van mogelijke uitvaarten. Een kerkelijk huwelijk kost vanaf 1 januari 2023 300euro. Dit bedrag dient twee weken voor de viering overgemaakt te worden aan de parochie waar men huwt, via overschrijving. Voor alle vragen kan je steeds terecht bij de coördinator.

Contactpersoon huwelijk

Dirk Van den Broeck
Neem contact op