Sacrament van de ziekenzalving

Indien iemand zwaar ziek is, voor een zware operatie staat, of de lasten van de ouderdom zwaar wegen, kan men het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Vroeger werd dit sacrament ook wel “het sacrament van de stervenden” genoemd, omdat de ziekenzalving slechts op het allerlaatste ogenblik werd toegediend. Natuurlijk is het ook steeds mogelijk om bij stervensgevaar de ziekenzalving te ontvangen. Het sacrament kan worden toegediend door een priester en dit aan huis, in het woonzorgcentrum of in het ziekenhuis. Men kan steeds contact opnemen met de parochiepriesters van Geel. In het woonzorgcentrum of het ziekenhuis gebeurt dit soms ook via het personeel.

Priesters Geel

Dirk Van den Broeck

Contacteer Dirk

Jan Verheyden

Contacteer Jan

In het ziekenhuis van Geel

Als men in het ziekenhuis verblijft, kan men via de verpleging ook contact opnemen met één van de ziekenhuispastores. Zij kunnen dan een ziekenzegening toedienen of een priester opbellen in geval een ziekenzalving gewenst is. Het opzet van een ziekenzegening of een ziekenzalving is hetzelfde: het vragen en bekomen van Steun en Kracht in een moeilijke periode. Het verschil ligt in het gebruik van de olie die enkel bij een zalving mag gebruikt worden. Een ziekenzalving is een sacrament en mag bijgevolg enkel door een priester worden toegediend.