Door de nieuwe coronamaatregelen zijn onze inschrijvingsmomenten afgelast. Je vindt vanaf nu alle recente info op communicanten online! De pagina op onze website voor de volgende periode. 

Elke parochie wil het ontvangen van dit sacrament graag zien als een weloverwogen stap en als een gebaar dat vraagt om vervolg. Het Vormsel heeft alles te maken met de toekomstkeuze van deze jongen of dit meisje. Gevormd worden is niet iets van één dag.

Het teken van het Vormsel vraagt om voorbereiding, maar veel meer nog om vervolg. Het is het begin van een nieuwe periode in het leven, een leven meer bewust in de Geest van Jezus, op de manier van Jezus.

Daarom wil ook elke parochie met de jongeren op stap gaan. De vormselvoorbereiding is een weloverwogen stap naar het sacrament toe. We wensen iedereen die er voor kiest een fijne tijd toe.

Contactpersoon vormsel

Dirk Van den Broeck
Neem contact op
Communicanten online

Informatie per parochie

Parochie St.-AMANDS

In de St.-Amandsparochie is er geen vormselvoorbereiding meer. We nodigen u uit om aan te sluiten bij een parochie naar keuze.

Parochie STELEN

Vormsel

Zaterdag 9 oktober in de namiddag in de kerk van Winkelomheide.

Inschrijvingsavond

Neem als je wil al via mailtje contact op met verantwoordelijke.

Annita De Jongh

 0494/137977
 rogerhufkens@hotmail.be

Parochie St.-DIMPNA

Vormsel

Zaterdag 9 oktober in de voormiddag in de kerk van St.-Dimpna.

Inschrijvingsavond

Neem via mail al contact op met verantwoordelijke.

Contactpersoon

 vormsel.sint-dimpna@hotmail.com

Parochie ELSUM

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de namiddag in de kerk van Elsum.

Inschrijvingsavond

Neem via mail contact op met verantwoordelijke.

Leen Belmans

 0494/688511
 elsumvormsel@gmail.com

Parochie PUNT

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de namiddag in de kerk van Elsum.

Inschrijvingsavond

Neem via mail contact op met verantwoordelijke.

Leen Belmans

 elsumvormsel@gmail.com  0494/688511

Parochie WINKELOMHEIDE

Vormsel

Zaterdag 9 oktober in de namiddag in de kerk van Winkelomheide.

Inschrijvingsavond

Je kan via mail contact opnemen met verantwoordelijke.

Annita De Jongh

0496/137977

rogerhufkens@hotmail.be

Parochie TEN AARD

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de voormiddag in de kerk van St.-Amands.

Inschrijvingsavond

Inschrijven kan digitaal via Louisa Biermans. (zie hieronder)

Louisa Biermans

 014/728890 of 0486/940209
 louisabiermans@gmail.com

Parochie HOLVEN

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de voormiddag in de kerk van St.-Amands.

Inschrijving

Download je inschrijvingsformulier bij communicanten online en stuur ingevuld naar stjozefholven@gmail.com

Lief Davignon

0499/088745
stjozefholven@gmail.com

Parochie BEL

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de voormiddag in de kerk van St.-Amands.

Inschrijvingsavond

Wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld via de school.

Irène Van den Bergh

 014/581021 of 0499/259895
 irene.vandenbergh@hotmail.com

Parochie ZAMMEL/OOSTERLO

Vormsel

Zaterdag 9 oktober in de namiddag in de kerk van Winkelomheide.

Inschrijvingsavond

Download nu al je inschrijvingsformulier bij communicanten online, vul het in en stuur naar plaatselijke contactpersoon

Contactpersoon: Marleen Verellen

 0494/486230 (tussen 19.00 en 20.00)
 marleen.verellen@kuleuven.be

Parochie LARUM

Vormsel

Zaterdag 2 oktober in de namiddag in de kerk van Elsum.

Inschrijvingsavond

Neem eventueel al digitaal contact op met verantwoordelijke.

Jan Vandecruys

0479/581001
 vandecruys.jan@telenet.be