Beste ouders en vormelingen,

Van harte welkom bij onze vormselwerking in onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus te Geel.

In onze pastorale eenheid zien we het ontvangen van dit sacrament als een weloverwogen stap en als een gebaar dat vraagt om vervolg. Het Vormsel heeft alles te maken met de toekomstkeuze van jullie als vormeling, van jullie kind. Gevormd worden is niet iets van één dag.

Het teken van het Vormsel vraagt om voorbereiding, maar veel meer nog om vervolg. Het is het begin van een nieuwe periode in het leven, een leven meer bewust in de Geest van Jezus, op de manier van Jezus.

Daarom willen we in onze pastorale eenheid met de jongeren op stap gaan. De vormselvoorbereiding is een weloverwogen stap naar het sacrament toe. We wensen iedereen die er voor kiest een fijne tijd toe.

Het vormsel in 2025 gaat door op 17 mei in de kerk van St.-Dimpna. Er zijn 4 vieringen: 9.00, 11.00 , 13.00 en 15.00. Als we de groepssamenstelling kennen ongeveer eind oktober, delen we de groepen in en geven we het exacte uur aan ieder van u.

We vragen u digitaal in te schrijven via de link die in september op deze pagina verschijnt. Alle zesdeklassers in Geel krijgen begin september ook een folder mee met alle info!

Contactpersoon vormsel

Dirk Van den Broeck
Neem contact op
Communicanten online

Informatie per parochie

Parochie St.-AMANDS

In de St.-Amandsparochie is er geen vormselvoorbereiding meer. We nodigen u uit om aan te sluiten bij een parochie naar keuze.

Parochie STELEN

Vormsel

Zaterdag 17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna.

Inschrijvingsavond

Meer info volgt.

Annita De Jongh

 0494/137977
 [email protected]

Parochie St.-DIMPNA

Vormsel

Zaterdag 17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna.

Inschrijvingsavond

meer info volgt

Contactpersoon

 [email protected]

Parochie St.-Franciscus van Assisi: Elsum – Larum – Punt

Vormsel

17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna

infoavond

meer info volgt

Contact

Elsum – Punt: Leen Belmans  0494/688511 [email protected]

Larum: Jan Vandecruys 0479/581001 [email protected]

Parochie WINKELOMHEIDE

Vormsel

Zaterdag 27 april 2024 in de kerk van St.-Dimpna

Inschrijvingsavond

Meer info volgt

Annita De Jongh

0496/137977

[email protected]

Parochie TEN AARD

Vormsel

Zaterdag 17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna.

Inschrijvingsavond

meegedeeld via de school

Louisa Biermans

 014/728890 of 0486/940209
 [email protected]

Parochie HOLVEN

Vormsel

Zaterdag 17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna

Inschrijving

meer info volgt

Lief Davignon

0499/088745
[email protected]

Parochie BEL

Vormsel

Zaterdag 17 mei 2025 in de kerk van St.-Dimpna

Inschrijvingsavond

meer info volgt

Contactpersoon

Irène Van den Bergh

 014/581021 of 0499/259895
 [email protected]

Parochie ZAMMEL/OOSTERLO

Vormsel

Zaterdag 27 april 2024 in de kerk van St.-Dimpna

Inschrijvingsavond

meer info volgt

Contactpersoon: Marleen Verellen

 0494/486230 (tussen 19.00 en 20.00)
 [email protected]