Beste ouders en vormelingen,

Van harte welkom bij onze vormselwerking in Geel.

In onze pastorale eenheid zien we het ontvangen van dit sacrament als een weloverwogen stap en als een gebaar dat vraagt om vervolg. Het Vormsel heeft alles te maken met de toekomstkeuze van jullie als vormeling, van jullie kind. Gevormd worden is niet iets van één dag.

Het teken van het Vormsel vraagt om voorbereiding, maar veel meer nog om vervolg. Het is het begin van een nieuwe periode in het leven, een leven meer bewust in de Geest van Jezus, op de manier van Jezus.

Daarom willen we in onze pastorale eenheid met de jongeren op stap gaan. De vormselvoorbereiding is een weloverwogen stap naar het sacrament toe. We wensen iedereen die er voor kiest een fijne tijd toe.

Contactpersoon vormsel

Dirk Van den Broeck
Neem contact op
Communicanten online

Informatie per parochie

Parochie St.-AMANDS

In de St.-Amandsparochie is er geen vormselvoorbereiding meer. We nodigen u uit om aan te sluiten bij een parochie naar keuze.

Parochie STELEN

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 11.00 u.

Inschrijvingsavond

Meer info volgt.

Annita De Jongh

 0494/137977
 [email protected]

Parochie St.-DIMPNA

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 15.00 u.

Inschrijvingsavond

12 oktober 2022 om 20.00 in de kerk van St.-Dimpna.

Contactpersoon

 [email protected]

Parochie St.-Franciscus van Assisi: Elsum – Larum – Punt

Vormsel

6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 9.00 uur

infoavond

Heeft reeds plaatsgevonden. Neem contact op met de verantwoordelijke.

Contact

Elsum – Punt: Leen Belmans  0494/688511 [email protected]

Larum: Jan Vandecruys 0479/581001 [email protected]

Parochie WINKELOMHEIDE

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 11.00 u.

Inschrijvingsavond

Meer info volgt

Annita De Jongh

0496/137977

[email protected]

Parochie TEN AARD

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 11.00 u.

Inschrijvingsavond

Heeft reeds plaatsgehad. Neem contact op met de verantwoordelijke.

Louisa Biermans

 014/728890 of 0486/940209
 [email protected]

Parochie HOLVEN

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 13.00 u.

Inschrijving

Heeft reeds plaatsgevonden. Neem contact op met de verantwoordelijke.

Lief Davignon

0499/088745
[email protected]

Parochie BEL

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 11.00 u.

Inschrijvingsavond

Meer info volgt

Irène Van den Bergh

 014/581021 of 0499/259895
 [email protected]

Parochie ZAMMEL/OOSTERLO

Vormsel

Zaterdag 6 mei 2023 in de kerk van St.-Dimpna om 13.00 u.

Inschrijvingsavond

Heeft reeds plaatsgevonden. Neem contact op met de verantwoordelijke.

Contactpersoon: Marleen Verellen

 0494/486230 (tussen 19.00 en 20.00)
 [email protected]