Op ons zevende Pastoraal Forum afgelopen donderdag, dachten we na over de bovenstaande vraag. Na de bezinning en een boeiende inleiding, verdeelden we ons in verschillende kleine groepen om na te denken over onze dromen en verlangens naar de toekomst toe. We deden dit aan de hand van het Emmaüsverhaal en de tekst van de bisschop over de Pastorale eenheden. Zijn wij een pastorale eenheid die luistert, verwelkomt, begeleid, …? Een uitgebreider verslag met de resultaten van deze bevraging, kan je vinden bij “Achtergrond” hier op onze site.

Het werd een boeiende avond met veel stof tot nadenken en een warme uitnodiging op het einde naar ons volgende Pastoraal Forum op dinsdag 2 juni 2020 om 19.30 u. in het ontmoetingscentrum in Elsum.