Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2022-05-23T10:01:54+02:00

Tentoonstelling in Winkelomheide

In de Heilig-Hartkerk van Winkelomheide zal een doorlopende tentoonstelling over het ontstaan van de parochie Winkelomheide plaatsvinden.
De start wordt gegeven op Erfgoeddag 24 april 2022 (onder het motto: Erfgoeddag maakt school!).


We schenken onder meer aandacht aan de personen die een blijvende indruk en impact hebben nagelaten op onze parochie Winkelomheide. Aan bod komen priester Edward Claesen (1866-1951), onze eerste parochiepriester, dichter en grondlegger van onze parochie, en priester Leon Heps (1919-1994) onder andere oprichter van Sint-Aloysiusscouts in Winkelomheide.


Ook leggen we in de tentoonstelling de link tussen de Kerk en het onderwijs.

Met film, beeldmateriaal, teksten geven we inzicht hoe Winkelomheide gegroeid is tot het dorp dat het vandaag is. 

De expo brengt de Hei in beeld met dank aan de Sint-Aloysiusscouts, blogger Jens Verboven, Kerkfabriek en Parochiekern Winkelomheide, Kogeka, Stuifzand, Stadsarchief Geel, Fotoarchief Winkelomheide van René Veraghtert en vele vrijwilligers.

De tentoonstelling start op zondag 24 april 2022 en loopt door tot en met zondag 22 mei.

Telkens op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 10u en 17u in de kerk van Winkelomheide. 

Inkom gratis. 

april 11th, 2022|

Bidden om vrede

Op 25 maart was er in de PE te Geel een vredeswake om te bidden voor vrede in Oekraïne. We kwamen met 50 mensen samen in een mooie gebedswake met stilte, gebed en zang. Intens vroegen we aan God de steun en de kracht om vrede te bekomen in het door oorlog geteisterde land.
Voor de rusthuisbewoners was het niet haalbaar om ’s avonds deel te nemen aan deze wake. Het animatieteam van zowel O.L. Vrouw als van Zusterhof kwamen samen met de gebedsvoorgangers in actie. Op vrijdag 25 maart was er in O.L. Vrouw en op 1 april in Zusterhof een gebedsviering in het teken van de vrede.
Maar in beide WZC’s wordt ook een bloempje of een zakje chocolade eitjes verkocht t.v. v. de vluchtelingen. Zo kunnen de bewoners en bezoekers als ze het wensen door hun gebed en door een geschenkje actief bijdragen om de vluchtelingen te ondersteunen. De opbrengst van de verkoop gaat naar 1212.
Elke zondag branden wij in de kerk een vredeskaars… om God te vragen om steun en kracht…
Dank voor uw gebed.
april 5th, 2022|

Zot van Dimpna

Een wereld vol passie, lef en rebellie

1 april tot 28 augustus 2022

 

Met Zot van Dimpna presenteert The Phoebus Foundation een uitzonderlijke tentoonstelling die volledig is opgebouwd rond één enkel kunstwerk: het Dimpna-altaarstuk van Goossen Van der Weyden (ca. 1465-1538). Kom dit voorjaar de acht panelen vol passie, lef en rebellie ontdekken in de Sint-Dimpnakerk te Geel.

 

Na een intensief restauratieproces van meer dan drie jaar kunnen de verschillende kunstwerken weer in al hun glorie bewonderd worden. Een interactieve scenografie dompelt je helemaal onder in de buitengewone wereld van Dimpna. Maak kennis met de verborgen verhalen en unieke geschiedenis die zich onder de verflaag bevindt.

 

Zot van Dimpna is een wervelende ontdekkingstocht die leidt van het zevende-eeuwse Ierland over het laatmiddeleeuwse Antwerpen tot het Geel van vandaag. Het is een verhaal van kwetsbaarheid en kracht, van heiligheid en herkenbaarheid, van ambitie en artistiek ondernemerschap.

 

Meer info kan je terugvinden op: www.zotvandimpna.be.

april 1st, 2022|

Startavond Broederlijk Delen – met 50 op weg!

Woensdag 2 maart om 20.00 u. kwamen we in de parochiezaal van St.-Amands, samen met 50 enthousiaste Gelenaars om te luisteren naar pater Vincent Mutebi en pater Paulin Horosidy die ons te woord stonden over het leven in Oeganda en Madagascar, dit gekoppeld aan de projecten van Broederlijk Delen en de uitleg over de 25 procent revolutie.

We maken ons klaar voor een fijne avond.

Traditioneel werden er producten van de Wereldwinkel aangeboden die dus weer aanwezig waren met eerlijke producten.

In totaal ontving de wereldwinkel maar liefst 459 euro op deze avond waarvoor van harte dank!!!

Dan luisterden we en deelden we een hele avond lang, onder leiding van Marcel, die ook al even traditioneel aanwezig was met zijn deskundige, kritische en goede vragen.

Het werd een boeiende avond. De afwezigen hadden ongelijk.

 

februari 28th, 2022|

Verslag forum 22 februari… Ga jij nog mee aan de slag?

Op 22 februari dachten we met 40 mensen na over de vraag van onze paus Franciscus. “Wat zou jij de kerk willen vertellen?” We begonnen met een korte inleiding van Jan over de synodale weg.

Na een kort overzicht van het stappenplan en de bedoeling van onze paus, gingen we niet onmiddellijk aan de slag in gespreksgroepen, integendeel…

We trokken naar de kerk voor een prachtige stiltebezinning door Charlotte. We werden stil, vielen stil bij onszelf en bij God, om de Geest te laten werken in ons, zodat we naar elkaar konden luisteren, samen delen…

Na deze prachtige bezinning gingen we in gesprek per vier. Na de gebruikelijke pauze, brachten we alles samen in een boeiend plenum. Deze thema’s kwamen aan bod en geven we door aan ons bisdom…

– Er zijn veel positieve dingen in de kerk, we werden milder door deze te vertellen.

– We twijfelen of de kerk iets doet met noodkreten. (O.A. wat we hier vertellen) De gewone parochiaan heeft precies weinig invloed hier in Europa. Wat doen ze met onze stem? Wat hebben ze er de laatste jaren mee gedaan?

– Naastenliefde heeft niets met macht te maken, … in de kerk is er vaak macht en ze gaan er negatief mee om.

– Mensen hebben veel nood aan naastenliefde…

– Boodschap van het evangelie moet anders verpakt worden.

– Kerk moet evangelie terug meer als draad nemen.

– In de kerk zeggen we dat families de hoeksteen zijn van alles. Er zijn zoveel nieuwe gezinsvormen waar we in de kerk niet meer van horen. Gezin als begrip zou moeten opengetrokken worden.

– Hopelijk krijgt de paus veel tijd om alles te veranderen.

– Christenen mogen zich meer profileren in woord en daad. Meer uit ons pijp komen.

– Kerk is niet meegaand met zijn erg evoluerende tijd. We ervaren stilstand.

– Aantal gebeden en teksten in de liturgie zijn niet meer aangepast aan de tijd. Mensen begrijpen ze niet.

– Onderwijs en geneeskundige hulp zijn gegroeid uit christelijke inspiratie en ondersteuning.

– Sacramenten zouden in een moderne stijl gebracht moeten worden.

– Onze bisschop zijn we zeer erkentelijk over zijn visie in deze wereld.

– Jeugd is niet meer mee met de kerk.

– We moeten meer bidden. Dit wordt weinig gezegd. Jezus bad ook veel.

– Priesters moeten laten zien dat ze priester zijn. (kruisje, …)

– We moeten meer getuigen dat we christen zijn. (vaak heel eenvoudige dingen zoals kruisje voor eten maken in openbaar.)

– Het gaat om verbondenheid en verwevenheid. We moeten meer naar onderlinge verbondenheid tussen alle tochtgenoten en gemeenschappen.

– Strookt huidige invulling sacramenten met de hedendaagse realiteit.

– Kerk moet meer aansluiten bij de zwaksten.

– Kerk moet oprecht kunnen zijn, als het gaat over duurzaam imago.

– Meer streven naar innerlijke mens, …

– Kerk vormen door gevormde begeesterde mensen, ongeacht geslacht, burgerlijke staat…

– Nood aan vorming vanuit christelijke dimensie.

– Iedereen is  op zoek naar rust en houvast, waarbij God belangrijk is.

– ER zijn verschillende meningen

– Kerk moet gemeenschap vormen en geloof vieren.

– Kerk moet uitnodigend zijn naar andere mensen, we zijn dankbaar aan onze paus en bisschop.

– We gaan naar de kerk om vreugde te vinden.

– Hoe krijgen we meer mensen bij ons in de kerk.

– Mee gaan met z’n tijd.

-“Ge denkt toch niet dat ik geloof in de onbevlekte ontvangenis?” wie gelooft dit nog? (verhaal van iemand van 23 jaar)

– persoonlijk gebed. Kunnen we nog in ons hoekje gaan zitten alleen?

– Boeiend gesprek in alle groepen…

– Gesprek boeiend met verschillende generaties.

– respect hebben voor elkaars mening en luisteren naar elkaar.

– HOOP: heel belangrijk…

– Afstand tussen instituut en kerk in de gewone samenleving.

– Rol van de vrouw in de kerk; Hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen…

– Wat met deze resultaten… gaan er enkel mannen mee aan de slag?

– Kerk veranderen moet klein beginnen. Je kan niet heel de wereld veranderen. Boven en beneden moeten meer samenkomen.

-Waar zitten de jongeren, ook hier in onze bijeenkomst?

 

En daarna werden we op weg gezonden… met een opdracht… ga jij ook mee aan de slag?

  • Tussen forum en Pasen: bij familie, vrienden en kennissen vragen naar hun visie. Stuur het door naar [email protected] of in de brievenbus van het pastoraal huis Kapelstraat 20 of geef het af aan iemand van het pastoraal team of verantwoordelijke in je parochie. Het kan anoniem maar leeftijd en geslacht erbij kunnen interessant zijn. Graag alles doorsturen tegen 30 maart ten laatste.
  • Voor Pasen naar bisdom sturen waar het verwerkt wordt en einde van het jaar naar de bisschoppenconferentie. Daar wordt het dan in een rapport voor België gegoten en samengevoegd bij de Europese kerken en daarna bij alle continenten en zo in Rome voorgesteld.
  • 6 juni 2022 met zijn allen naar Turnhout als een lopend vuurtje
februari 12th, 2022|

Aureooljounalistiek

Midden in onze lokale gemeenschap staat de kerk, met een naam. Maar ken je ook de mens achter die naam? In de gloednieuwe podcast Aureooljournalistiek brengt erfgoeddienst Stuifzand korte vertelsels over de heiligen waarvan iedereen de naam kent, maar weinigen het verhaal. Vanaf nu kan je elke week een aflevering beluisteren op alle bekende podcastkanalen, zoals Spotify en Google podcasts.

Naast heiligen uit onze Geelse parochies als de Heilige Dimpna en  Laurentius (patroonheilige van de comedians) en patroon van de kerk in Zammel, komen ook andere heiligen uit de Kempen naar voor zoals Odrada uit Balen en Gertrudis (beschermster tegen ratten en muizen). Zij worden tot leven gewekt door leerlingen van de Geelse muziekacademie. In enkele minuten leer je welk verhaal er schuilt achter de naam van de kerk in jouw dorp, in jouw gemeenschap.

‘Aureooljournalistiek’ is te beluisteren op Spotify, Apple podcasts, Google podcasts, Podbean, Amazon Music, PlayerFM, Listen Notes en Deezer.

Online luisteren kan op:  https://aureooljournalistiek.podbean.com/

 

januari 16th, 2022|

Nieuwsbrief