Nieuws

Home/Nieuws
Nieuws2024-01-29T08:49:38+01:00

Uitstap van de pastorale eenheid naar Tongeren

We hebben er van genoten, met 41 mensen gingen we immers op 17 oktober naar Tongeren. Na een bezoek aan het Gallo-Romeins museum en de basiliek, gingen we lekker eten bij Poverello, waarna we een uitleg kregen over de werking daar. Foto’s zeggen meer dan woorden… geniet er dus van!

oktober 18th, 2023|

Gedachtenisvieringen voor onze overledenen

We gedenken binnenkort weer onze overledenen. We nodigen u uit op de vieringen van Allerheiligen in onze parochies. Deze gaan door volgens het gewone weekendschema. De gedachtenisvieringen voor de overledenen van het voorbije jaar vinden plaats op volgende momenten.

Larum: 31 oktober om 18.00 u. in de kerk

Oosterlo: 31 oktober om 18.00 u. in de kerk

Holven: 1 november om 10.30 u. in de kerk

Bel: 1 november om 14.00 u. in de kerk

Stelen: 1 november om 14.00 u. in de kerk

Sint- Dimpna: 1 november om 14.30 in de kerk

Elsum: 2 november om 19.00 u. in de kerk

Sint – Amands: 2 november om 19.00 u. in de kerk

oktober 13th, 2023|

Brief van de Vlaamse bisschoppen

Ook in onze pastorale eenheid krijgen we vragen over de reeks “Godvergeten”. Voor antwoorden op de vele vragen verwijzen we naar de site van Kerknet die op een heldere en serene manier de huidige stand van zaken weergeeft binnen onze Vlaamse kerk.

Antwoorden op vele vragen rond “Godvergeten”

Onze Vlaamse bisschoppen schreven een brief naar aanleiding van het hele gebeuren.

Godvergeten: de Vlaamse bisschoppen willen samen nieuwe stappen zetten

De moedige getuigenissen in Godvergeten van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk hebben op ons allen diepe indruk gemaakt. De gruwel en het onpeilbare leed slaan ons met verstomming. Zoveel verdriet, verwoeste levens en trauma’s waarmee wie is misbruikt en hun familie en vrienden moeten proberen te leven.

Wanneer slachtoffers alsnog de moed vinden om over hun diepe pijn en leed te spreken, dienen we eerst én vooral te luisteren en respectvol te zwijgen. Zij en hun naasten verdienen al onze aandacht.

Wij begrijpen hun woede tegenover de daders en tegenover ons, de Kerk en haar verantwoordelijken. Ja, we hebben gefaald. En voor deze harde realiteit bieden we vandaag opnieuw onze excuses aan. Het is en blijft een gitzwart hoofdstuk in de geschiedenis van de Kerk. Dat mogen we nooit vergeten.

Uit Godvergeten bleek dat we niet voldoende hebben geluisterd naar de slachtoffers. Hun vraag naar erkenning blijft. Wat hebben we tot nu toe kunnen doen? Er is de parlementaire commissie geweest die ons veel heeft geholpen. Er was de arbitragecommissie en haar opvolger Dignity en de meldpunten waar slachtoffers blijvend terecht kunnen. Individuele slachtoffers kregen erkenning van hun leed en verontschuldigingen. Maar nu stelt zich de vraag: wat dient er nog te gebeuren?

De komende maanden willen we daar duidelijkheid over scheppen. De bisschoppenconferentie zet zich nu prioritair in voor nieuwe gesprekken met slachtoffers van misbruik en wie hen nabij zijn. Daaruit kunnen nieuwe stappen groeien: samen met de slachtoffers, hun naasten en de expertise die er in de samenleving is om hen bij te staan.

Ook binnen onze plaatselijke kerkgemeenschappen leven er vele vragen. We moedigen aan hierover met elkaar te spreken. De pagina op Kerknet, die systematisch actuele vragen samenbrengt en probeert te beantwoorden, kan daartoe wellicht een goede hulp zijn. Kerkelijke medewerkers en gelovigen worden ook bevraagd in hun engagement voor de kerk. Alleen de waarheid kan bevrijdend werken. We dienen elkaar daarin te steunen en in vertrouwen samen te werken aan een kerk waarin misbruik geen plaats heeft.

Ook de kerkelijke structuren worden in vraag gesteld. We sluiten ons aan bij de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus om een einde te maken aan de klerikale cultuur waarvan het misbruik een gruwelijke uitwas is. Aan ons allen om daar op elk gebied werk van te maken.

Bent u slachtoffer van misbruik of kent u iemand die aangifte wil doen? U kan terecht bij het kerkelijk opvangpunt via [email protected] of justitie via [email protected].

De eerste reactie van de bisschoppen op Godvergeten vindt u hier

Brussel, 27 september 2023
De Vlaamse bisschoppen

september 29th, 2023|

In het spoor van Franciscus

In oktober starten ze in het klooster van de Kapucijnen te Herentals met een nieuwe reeks van 3 Franciscaanse avonden. Omdat het ondertussen 800 jaar geleden is dat Franciscus en Greccio kerstmis vierde met een levende kerststal is dat ook de rode draad: ‘Kerstmis in een nieuw licht.’

Warm aanbevolen bij onze buren van de PE Thomas in Herentals!

Alle info in de folder hier onder!

In het spoor van Franciscus 2023

september 26th, 2023|

Solidair met Marokko en Libië

Vrijdagavond 8 september werd Marokko getroffen door een vreselijke aardbeving. Enkele dagen later was er een vreselijke overstromingsramp in Libië. We willen in de eerste plaats als christelijke gemeenschap in Geel onze solidariteit uitspreken met de slachtoffers. We bidden voor hen die gestorven zijn en vragen God om kracht om in moeilijke omstandigheden de moed niet te verliezen.

Velen vragen ons wat we kunnen doen om te helpen. Er zijn talrijke grote en kleine initiatieven van grote en kleine ontwikkelingsorganisaties. We roepen iedereen dan ook op om naar eigen vermogen solidair te zijn met de slachtoffers en zich aan te sluiten bij de verschillende acties die er zijn.

Op 13 september om 19.00 uur had er een stil gebed plaats op de grote markt in Geel in aanwezigheid van de burgemeester en afgevaardigden van onze pastorale eenheid.

We blijven bidden voor de slachtoffers van de rampen in Marokko en Libië.

september 12th, 2023|

Nieuwsbrief