Op zaterdag 15 oktober kwamen in Zammel heel wat mensen samen voor de wijding van de Gummaruskapel. De kapel is jarengeleden van de grote steenweg verplaatst naar de Goorakker. In aanwezigheid van de deken van Lier, de Gummarusstad bij uitstek, vierden we feest.

De harmonie opende met een mooi ingetogen muziekstuk, waarna het lied van Zammel werd aangeheven.

Namens het parochieteam heette Frans en Marcel ons welkom. Zij vertelden een stukje geschiedenis van de kapel.

Daarna volgde de officiële inzegening met een lezing door Lut en de wijding door de pastoor.

Deken Jan uit Lier nam dan het woord en vertelde over de Gummarusdagen in Lier, die ook dit weekend plaatsvonden.

Voor we nog luisterden naar de harmonie met twee feestelijke stukken, overhandigde de familie van pastoor Jef Seuntjes aan Pater Vincent een kelk om mee te nemen naar de nieuwe parochie in het geboortedorp van pater Vincent in Oeganda, een emotioneel moment.

En op de feestelijke tonen van de harmonie, genoten we nadien nog vele uurtjes op de receptie. Dank aan iedereen die aanwezig was voor een fijne organisatie en fijne namiddag.