In december 2022 zal het 45 jaar geleden zijn dat in de parochiekerk van Elsum de eerste kinderviering het licht zag, met pastoor Houtmeyers als grote inspirator.  Het meest moderne kerkgebouw van Geel leende zich daar trouwens perfect toe (en nog steeds).  Sindsdien was er onafgebroken elke week een eigentijdse viering… tot corona ten tonele verscheen en heel wat zekerheden aan het wankelen bracht.

Intussen zijn er heel wat watertjes doorzwommen, het ene water al wat dieper dan het andere.  De naam ‘kindervieringen’ gebruiken we intussen al enkele jaren niet meer.  Door de steeds drukkere agenda’s van kinderen en hun ouders zagen we het aantal jonge gezinnen doorheen de jaren tot onze spijt stelselmatig afnemen.  Onze meest trouwe kerkgangers zijn vaak al even de 50 of 60 gepasseerd, maar dat doet niets af aan hun enthousiasme.  We zijn als ploeg maar wat blij met hun positieve inbreng.  Ze trotseren intussen zonder schroom de  microfoon bij de interactieve duidingsactiviteiten en zijn immer attent na een geslaagde viering, na een ‘rakende’ getuigenis, na een fijne activiteit of een mooie bezinningstekst. Een heel dankbaar publiek, waar wij als ploeg op onze beurt ook heel dankbaar voor zijn…

En hiermee hebben jullie ineens ook al een glimp opgevangen van de zaken waar we op inzetten: het uitwerken van de boodschap van het evangelie in een sprekend thema dat 1) vooraan in de kerk visueel voorgesteld wordt door onze creatieve handen ; 2) verwoord wordt in vlot verstaanbare teksten door onze schrijvers;  3) verduidelijkt wordt door onze vertellers in een levendige interactie met de kerkgangers (al dan niet gekoppeld aan een spelenderwijze activiteit voor jong en oud) en last but not least 4) opgeluisterd wordt door onze enthousiaste gitarist-zangers met  toepasselijke muziek.

Onze missie???

De waarden en de woorden van Jezus – als mens tussen de mensen, in al zijn eenvoud – op een creatieve, enthousiaste, eigentijdse en vooral vlot verstaanbare manier bij de mensen brengen.

We zien als één van de grote voordelen van de Pastorale Eenheid dat er voor ieder wat wils kan worden geboden o.a. door het goed uittekenen van de geloofsbelevingsmomenten.  De ene zweert immers bij een plechtige Hoogmis, daar waar een andere het allemaal liever een beetje losser ziet.  We hebben zelf ooit uit een homilie onthouden dat de barmhartige Samaritaan zich ook niet zo strikt aan de geldende regeltjes hield, maar het vooral belangrijk vond zijn hart te volgen.  Dus los van de misschien wat ongewone vorm, wil onze boodschap er altijd één zijn van hoop, van verbinding tussen mensen, van goedheid en barmhartigheid, van solidariteit met wie het moeilijk heeft, van jezelf graag zien om van daaruit de ander oprecht graag te kunnen zien. Een boodschap dus van Liefde met de grote L, zoals Jezus ze ons voorleefde.

We zouden hier nog graag getuigen over zoveel lief en leed dat al gedeeld werd binnen het kerkgebouw en buiten aan de kerkdeur en over de loyale bak- en kookkunsten van onze kerkgangers voor een feestelijk samenzijn of voor het goede doel.  Maar een parochieblad heeft nu éénmaal ook zijn beperkingen.

Maar… Voel je ergens iets kriebelen als je dit leest? Wil je wel eens proeven van ons recept?

Minimaal twee keren per maand [jammer genoeg (nog) niet op vaste zondagen] staat de gezinsvieringenploeg paraat op zondag om 10u30.  Het zou maar wat fijn zijn mochten we onze kerk van Elsum terug wat meer zien vollopen op zondag, ook met jonge gezinnen en kinderen.

Zullen we ineens ook maar een warme oproep doen?  Iedereen die nog wat engagement op overschot heeft, is heel erg welkom om onze ploeg te komen versterken. Nieuwe ideeën, nieuwe energie… We zien iedereen met een frisse blik en een open geest maar wat graag komen! We kunnen alle talenten gebruiken: vertellers, tekstschrijvers, knutselaars, zangers.  En je bepaalt uiteraard zelf je tijdsbudget… Wie zich geroepen voelt om op één of andere manier mee te werken, aarzel aub niet om contact op te nemen met Lief Mannaerts ([email protected]).   Je bent echt meer dan welkom!

Gemakshalve vermelden we voor begin 2023 nog de zondagen met een gezinsviering in Elsum:

22 januari
19 februari
26 februari
19 maart

Hopelijk treffen we mekaar één van de komende zondagen?  We zien je maar wat graag komen!