In dit bericht vinden jullie de data van het vormsel en de eerste communievieringen van 2024! Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle kinderen uit het 2e en 6e leerjaar een foldertje mee via de school met alle info. Het inschrijven zal voor zowel de eerste communie als het vormsel, digitaal gebeuren. Kijk zeker begin september op onze site bij “communicanten online”.

 

Vormsel 2024: Zaterdag 27 april 2024 in de kerk van St.-Dimpna

Er zijn vier vormselvieringen 9.00, 11.00, 13.00 en 15.00. Wie in welke groep zit wordt
meegedeeld als we de groepssamenstelling kennen, na de inschrijvingen.
Opgelet: deze datum moet nog officieel bevestigd worden door het bisdom.

Data van de EERSTE COMMUNIE voor 2024:

Bel: Zaterdag 20 april 2024 om 14.00 in de kerk van Bel

St.-Franciscusparochie:
Kern Larum: Zaterdag 20 april 2024 om 14.00 (in kerk Larum)
Kern Punt – Kern Elsum: Zondag 21 april 2024 om 10.30 (in kerk Elsum)

Stelen/Zammel/Oosterlo: Zondag 5 mei 2024 om 9.30 in de kerk van Stelen

We voegen deze drie kleine groepen samen om er zo een heel fijne viering van te maken.

Holven: Zondagen 21 april 2024 en 12 mei 2024 om 10.30 in de kerk van Holven (de datum
per kind wordt bepaald bij inschrijving)

Winkelomheide: Zaterdag 11 mei 2024 om 14.00 in de kerk van Winkelomheide

Ten Aard: Zaterdag 18 mei 2024 om 14.00 in de kerk van Ten Aard

St.-Dimpna: Zaterdag 18 mei 2024 om 14.00 in de kerk van St.-Dimpna

Kinderen op grondgebied St.-Amands kunnen kiezen waar ze hun eerste communie doen, er
is in deze kerk geen viering en voorbereiding meer.