De P. E. HH Dimpna en Gerebernus zag het daglicht op 15 augustus 2017.

In oktober 2017 werd het eerste team  aangesteld met een mandaat van 6 jaren.

Het team bestond uit E.H. Dirk Van den Broeck ( catechese en verkondiging), E.H. Jan Verheyden (gemeenschapsopbouw), Lieve Helsen (liturgie en gebed) , Jef Van de Weyer ( financieel en materieel beheer) , Michel Vangenechten ( diaconie) en Chris Geens (gemeenschapsopbouw en coördinatie)  .

De voorbije periode overleed onverwachts Michel, we evolueerden , er kwamen priesters bij ( E.H. Vincent Mutebi en E.H..Paulin Horosidy)  en we wisselden wel eens van taken.

We staan nu voor een nieuwe termijn van 6 jaren. Een nieuwe uitdaging.

Al de mandaten beëindigen . Een nieuw team samenstellen is nu aan de orde. De 4 priesters zijn constanten – zij blijven dus teamleden. Lieve, Jef en Chris geven de fakkel door.

Om  dit op een goede manier  te doen wordt er een vormingsproces opgezet onder begeleiding van deken E.H. Norbert Wauters en Johan Govaerts van het Vicariaat Kempen.

Dit  proces willen we samen met jullie gaan – we hebben jullie hierbij nodig.

Het beloven boeiende avonden te worden  waar we met zijn allen denken en zoeken…naar de toekomst van de kerk in Geel.

Woensdag 3 mei om 20 uur in het OC Elsum

Geel, Barmhartige Stede

Wat betekent Barmhartigheid – Wat betekent Barmhartigheid voor on ze Pastorale Eenheid?

Na een inleiding, enkele getuigenissen gaan we samen aan de slag : wat betekent dit voor ons?

Donderdag 25 mei om 20 uur in het OC van Elsum

Pastorale Eenheid en team: waar staan we voor

Een woordje uit over de Pastorale Eenheid en zijn werking.

Woensdag 14 juni om 20 uur in het OC van Elsum

Hoopvolle kerk in een tijd van crisis

De drie avonden vormen één geheel.

 

We nodigen je heel graag uit om aanwezig te zijn op deze drie boeiende (werk)avonden die zo belangrijk zijn voor de toekomst van de Kerk in  Geel.

 

Vriendelijke groeten,

Namens het team van de Pastorale Eenheid,

 

Chris Geens

Gemeenschapsopbouw en coördinator