Vijf broden en twee vissen: samen op weg met de bijbel als bron

“Tien”

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen. Van september tot mei willen we (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) acht avonden samenkomen rond een thema uit de bijbel.

We kozen dit jaar geen echte rode draad, hoewel, op onze folder staat “Tien”, omdat het concept van deze Bijbelavonden al tien jaar bestaat. We nemen de draad terug op met een mix van nieuwe en uitgestelde thema’s van vorig jaar. We bekijken dit jaar weer enkele bekende en onbekende teksten grondig. Waar ontdek jij de tien?

Vanuit een boeiend geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Dit jaar geven weer verschillende mensen een inleiding. We verdelen alles netjes over het Oude en het Nieuwe Testament. Wij hopen weer op enkele boeiende geloofsavonden!

Door de coronamaatregelen vragen we om je voor elke  avond in te schrijven zodat we onze locatie kunnen aanpassen indien nodig. Het programma kan gewijzigd worden, maar het zijn wel onderstaande thema’s die aan bod komen dit jaar!

De avonden gaan door in het pastoraal huis (of de kerk) van Holven, Kapelstraat 20, en dit van 19.30 u. tot 21.30 u.

Graag inschrijven voor elke avond afzonderlijk op dirkvandenbroeck2@gmail.com of 014/580666

24 September 2020 : Psalm 10

“Heer, waarom bent U zover weg…

… U komt op voor mensen in nood.”

(Ps.10, 1.18)

Een prachtige Psalm om in deze bijzondere tijden als start te nemen. Dirk begeleidt ons deze avond.

 

29 Oktober 2020:  De Bergrede (uitgesteld vorig jaar)

Men noemt ze wel eens de tien geboden van het Nieuwe Testament. We duiken samen met Vic in de bergrede. Een boeiende avond om te luisteren naar een boeiend verhaal.

3 december 2020: Judith – Vastberaden en gelovig

“En Judith ging uit, en haar maagd met haar, en de mannen der stad zagen haar na, totdat zij de berg afgegaan, en totdat zij het dal doorgegaan was, en zij haar niet meer zagen.”

(Judith. 10,10)

Het verhaal van Judith is vrij onbekend voor velen. Sylwia neemt ons vanavond mee op tocht in het Oude Testament.

28 januari 2021: De 10 geboden

 Wat betekenen de tien geboden vandaag nog voor ons. Mia neemt ons mee op weg.

 

25 Februari 2021 – Het Kruis  (uitgesteld van vorig jaar)

We staan weer voor de veertigdagentijd. Clem neemt ons mee op de lijdensweg van Jezus. We staan bezinnend stil bij lijden, dood en verrijzenis.

25 Maart 2021: De tien plagen van Egypte

 Coronavirus, sprinkhanen in Afrika, droogte, … Velen hebben het afgelopen jaar wel eens gedacht dat het einde van de tijden nabij was. Ook in het Oude Testament is hier al sprake van. Een verrassend actueel verhaal om te leggen op de tijd van vandaag. We ontdekken het samen met Dirk.

 

29  April 2021: De tien maagden (Mt. 25, 1-13)

 Kennen jullie het verhaal nog van de 5 dwaze en 5 slimme meisjes met hun olielamp? Ontdek het opnieuw mee in deze avond! We gaan allen samen aan de slag!

27  Mei 2021: Eutychus – Geluksvogel!

(uitgesteld vorig jaar)

 Paulus sprak: “Hou op met dat misbaar, want hij leeft!” (Hand.20,10)

 Een prachtig verhaal om hopelijk een prachtig werkjaar af te sluiten!