Dank je wel aan alle aanwezigen op de mooie aanstellingsviering van onze nieuwe collega’s in het team. We genoten van een prachtige viering met een heerlijke receptie nadien. We kregen alvast twee verslagjes van een mooie dag!

Verslag van de welkomstviering Vincent en Paulin op 3 oktober 2021

De welkomstviering stond in het teken van barmhartigheid en was mooi  verzorg.

In die gezindheid werd Vincent en Paulin verwelkomt in de pastoresploeg van de barmhartige stede Geel.

Een kippenvel moment was er toen Vincent en Paulin uitgenodigd werden het Onze Vader in hun moedertaal te bidden om zo ook de verbondenheid met hun thuisland te hebben.

Nadien werden ze door de centrum harmonie verwelkomt op de receptie wat ook een verrassing was. Veel volk allemaal in goede stemming konden de nieuwe priesters verwelkomen. Het was een geslaagde dag.

Paulin en Vincent……PROSIT!!

Op zondag 3 oktober om 10.00 u. was er al heel wat volk aan het werk in de Feestzaal van Elsum. Tafels en stoelen werden klaargezet. Mooie bloemstukjes op de tafels, glazen stonden klaar om gevuld te worden.

Terwijl de verwelkomingsviering in de zondagskerk van St.-Amands bezig was, werden de broodjes geleverd en de glazen gevuld. Na de viering begaven de aanwezigen zich naar Elsum. In de zaal werden Paulin en Vincent verrast met een muzikale welkom in de pastorale eenheid door de jongeren van de Centrum Harmonie. Genietend van de broodjes, een glaasje wijn en cake trokken zij beide de zaal rond om met zoveel mogelijk mensen van onze pastorale eenheid te ontmoeten. Alle mensen waren tevreden met het verloop van de receptie!! Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen om er een fijn feest van te maken!!

(Foto’s door Gert en Paulien Robbrecht)