Op 22 februari dachten we met 40 mensen na over de vraag van onze paus Franciscus. “Wat zou jij de kerk willen vertellen?” We begonnen met een korte inleiding van Jan over de synodale weg.

Na een kort overzicht van het stappenplan en de bedoeling van onze paus, gingen we niet onmiddellijk aan de slag in gespreksgroepen, integendeel…

We trokken naar de kerk voor een prachtige stiltebezinning door Charlotte. We werden stil, vielen stil bij onszelf en bij God, om de Geest te laten werken in ons, zodat we naar elkaar konden luisteren, samen delen…

Na deze prachtige bezinning gingen we in gesprek per vier. Na de gebruikelijke pauze, brachten we alles samen in een boeiend plenum. Deze thema’s kwamen aan bod en geven we door aan ons bisdom…

– Er zijn veel positieve dingen in de kerk, we werden milder door deze te vertellen.

– We twijfelen of de kerk iets doet met noodkreten. (O.A. wat we hier vertellen) De gewone parochiaan heeft precies weinig invloed hier in Europa. Wat doen ze met onze stem? Wat hebben ze er de laatste jaren mee gedaan?

– Naastenliefde heeft niets met macht te maken, … in de kerk is er vaak macht en ze gaan er negatief mee om.

– Mensen hebben veel nood aan naastenliefde…

– Boodschap van het evangelie moet anders verpakt worden.

– Kerk moet evangelie terug meer als draad nemen.

– In de kerk zeggen we dat families de hoeksteen zijn van alles. Er zijn zoveel nieuwe gezinsvormen waar we in de kerk niet meer van horen. Gezin als begrip zou moeten opengetrokken worden.

– Hopelijk krijgt de paus veel tijd om alles te veranderen.

– Christenen mogen zich meer profileren in woord en daad. Meer uit ons pijp komen.

– Kerk is niet meegaand met zijn erg evoluerende tijd. We ervaren stilstand.

– Aantal gebeden en teksten in de liturgie zijn niet meer aangepast aan de tijd. Mensen begrijpen ze niet.

– Onderwijs en geneeskundige hulp zijn gegroeid uit christelijke inspiratie en ondersteuning.

– Sacramenten zouden in een moderne stijl gebracht moeten worden.

– Onze bisschop zijn we zeer erkentelijk over zijn visie in deze wereld.

– Jeugd is niet meer mee met de kerk.

– We moeten meer bidden. Dit wordt weinig gezegd. Jezus bad ook veel.

– Priesters moeten laten zien dat ze priester zijn. (kruisje, …)

– We moeten meer getuigen dat we christen zijn. (vaak heel eenvoudige dingen zoals kruisje voor eten maken in openbaar.)

– Het gaat om verbondenheid en verwevenheid. We moeten meer naar onderlinge verbondenheid tussen alle tochtgenoten en gemeenschappen.

– Strookt huidige invulling sacramenten met de hedendaagse realiteit.

– Kerk moet meer aansluiten bij de zwaksten.

– Kerk moet oprecht kunnen zijn, als het gaat over duurzaam imago.

– Meer streven naar innerlijke mens, …

– Kerk vormen door gevormde begeesterde mensen, ongeacht geslacht, burgerlijke staat…

– Nood aan vorming vanuit christelijke dimensie.

– Iedereen is  op zoek naar rust en houvast, waarbij God belangrijk is.

– ER zijn verschillende meningen

– Kerk moet gemeenschap vormen en geloof vieren.

– Kerk moet uitnodigend zijn naar andere mensen, we zijn dankbaar aan onze paus en bisschop.

– We gaan naar de kerk om vreugde te vinden.

– Hoe krijgen we meer mensen bij ons in de kerk.

– Mee gaan met z’n tijd.

-“Ge denkt toch niet dat ik geloof in de onbevlekte ontvangenis?” wie gelooft dit nog? (verhaal van iemand van 23 jaar)

– persoonlijk gebed. Kunnen we nog in ons hoekje gaan zitten alleen?

– Boeiend gesprek in alle groepen…

– Gesprek boeiend met verschillende generaties.

– respect hebben voor elkaars mening en luisteren naar elkaar.

– HOOP: heel belangrijk…

– Afstand tussen instituut en kerk in de gewone samenleving.

– Rol van de vrouw in de kerk; Hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen…

– Wat met deze resultaten… gaan er enkel mannen mee aan de slag?

– Kerk veranderen moet klein beginnen. Je kan niet heel de wereld veranderen. Boven en beneden moeten meer samenkomen.

-Waar zitten de jongeren, ook hier in onze bijeenkomst?

 

En daarna werden we op weg gezonden… met een opdracht… ga jij ook mee aan de slag?

  • Tussen forum en Pasen: bij familie, vrienden en kennissen vragen naar hun visie. Stuur het door naar [email protected] of in de brievenbus van het pastoraal huis Kapelstraat 20 of geef het af aan iemand van het pastoraal team of verantwoordelijke in je parochie. Het kan anoniem maar leeftijd en geslacht erbij kunnen interessant zijn. Graag alles doorsturen tegen 30 maart ten laatste.
  • Voor Pasen naar bisdom sturen waar het verwerkt wordt en einde van het jaar naar de bisschoppenconferentie. Daar wordt het dan in een rapport voor België gegoten en samengevoegd bij de Europese kerken en daarna bij alle continenten en zo in Rome voorgesteld.
  • 6 juni 2022 met zijn allen naar Turnhout als een lopend vuurtje