Een lang proces

Onze St.-Amandskerk gaat voor een klein jaar dicht voor restauratie. Koen Vandecruys van het kerkfabriek overloopt hier kort het restauratieproces.

In mei 2013 werd door architect Steenmeijer uit Antwerpen een vooronderzoek gepubliceerd over de restauratie van het interieur van de Sint-Amandskerk, de zondagskerk en historisch gezien eerste parochiekerk van Geel en omstreken.

Er waren dringende werken nodig aan al het houtwerk, omdat allerlei kevers, houtworm etc, bezit hadden genomen van de prachtige barokke lambrisering, preekstoel, maar ook van schilderijen en het hoogaltaar. Je kan op sommige plaatsen zeer duidelijk het werk van deze beestjes zien. Daarnaast stelde men dat het ook hoog tijd was om alle marmeren beelden een fikse opknapbeurt te geven. En de elektrische bedrading en verlichting is zeker niet meer veilig, dus moet helemaal vervangen worden.

Maar vanaf 2013 was het wachten op het fiat van de subsidiërende overheid, om de restauratie aan te pakken.

In juni 2021 werd door de stad Geel een bedrag voor de restauratie ingeschreven in de begroting van 2022. De stad, die eigenaar is van gans het beschermde gebouw, was ook vragende partij om het verval tegen te houden.

Offertes werden aangevraagd door de dienst patrimonium van de stad en het was wachten tot de definitieve goedkeuring van het Vlaams ministerie.

Op 16 mei 2022, daags na de Dimpna-ommegang, beginnen de werken voor een duur van 210 werkdagen. Op de inleidende werkvergadering met architectengroep Steenmeijer, stad Geel en de aannemer Renotec werd toch beslist om minstens gedurende een deel van de werken de kerk voor alle liturgie en evenementen te sluiten. Het gaat er vol stellingen staan, de lambrisering wordt van de muren genomen en hersteld in de ateliers; hetzelfde met schilderijen. Alle marmeren beelden en altaren krijgen een grondige poetsbeurt. Het orgel zal gedurende de ganse werktijd ingepakt worden tegen stof. Er zal na een aantal maanden wel geëvalueerd worden of bepaalde delen van de kerk niet terug kunnen geopend worden. De kerk zal gedurende een ganse tijd helemaal niet toegankelijk zijn, behalve voor de ambachtslui natuurlijk.

Onze voorouders hebben moeite, tijd en geld gestoken om een grote gotische kerk te bekleden met een vrij uniek geheel van barok interieur. Dat mogen we niet laten vervallen. Hoewel we het natuurlijk betreuren dat er geen missen gedurende maximum een jaar zullen kunnen doorgaan, hopen we dat we vanaf volgend jaar terug kunnen vieren, zingen en musiceren in een gerestaureerde Sint-Amandskerk, waar we als gelovigen en Gelenaars terug fier op mogen zijn.

Voor meer informatie over de restauratiewerken mag je ons altijd aanspreken. We houden jullie via allerlei kanalen zeker op de hoogte.

 

Pastorale gevolgen

Na veel overleg met het team van de pastorale eenheid en alle betrokken partijen zijn we tot volgende regeling gekomen, rekeninghoudend met zoveel mogelijk scenario’s. We hopen onze pastorale activiteiten dan ook gedurende deze restauratieperiode goed te kunnen verder zetten met medewerking en goede wil van u allemaal.

Zondagskerk en eucharistievieringen

Gedurende de restauratie van St.-Amands zal de kerk van St.-Dimpna fungeren als zondagskerk. In de kerk van St.-Dimpna zijn er gedurende deze periode weekdag- en weekendvieringen, telkens met eucharistie. De gebedsvieringen vallen hier tijdelijk weg. We kozen er bewust voor om zondag slechts 1 eucharistie te plannen. Het schema ziet er als volgt uit.

Maandag morgen: 8.30 eucharistie

Dinsdag avond: 18.30 eucharistie

Woensdag avond: 18.30 eucharistie (de ochtendviering op woensdag valt weg)

Donderdag morgen: 8.30 eucharistie

Vrijdag avond: 18.30 eucharistie

Zaterdag avond: 17.30 eucharistie

Zondag morgen: 10.00 eucharistie (na de grote Dimpna tentoonstelling komt deze om 11.00)

 

Op zondag vieren we dus samen eucharistie om 10.00 u. Omdat de Dimpna-tentoonstelling in het Dimpnajaar opent om 11.00 u. vieren we samen op dit uur. Een ideale gelegenheid voor ieder van u, om na de eucharistie de prachtige tentoonstelling te bezoeken. Op het einde van de grote Dimpna-tentoonstelling in september wordt het uur van de eucharistie verplaatst naar 11.00 u.

Dopen, huwelijken en uitvaarten

Gedurende de periode van restauratie zullen de dopen uit de St.-Amandsparochie doorgaan in de kerk van Elsum. De doopdata blijven natuurlijk dezelfde.

Met de koppels die huwen in deze periode wordt voor elk van hen een persoonlijke oplossing gezocht.

Mensen die afscheid moeten nemen van een dierbare, kunnen de uitvaart plannen in een kerk naar keuze in Geel, zoals het nu ook al loopt.

Eerste communie en vormsel

De viering van de eerste communie op Pinksteren wordt verplaatst naar de parochie van St.-Jozef Holven, dit in overleg met alle betrokkenen. Voor het vormsel van 2023 zullen we zien of we al terug in de kerk kunnen, zoniet wordt er een andere vormselkerk aangeduid.

Met wat goede wil en medewerking van iedereen, kunnen we in dit komende “restauratiejaar” samen vieren en we kijken er naar uit om over een jaartje in onze prachtig gerestaureerde zondagskerk te kunnen samenkomen.

Dank je wel nu al aan alle mensen die deze goede oplossing mee mogelijk maken.

Het team van de pastorale eenheid