Stille Zaterdag 3 april was voor Celina een heel belangrijke dag. Na maanden van voorbereiding namen wij Celina door het doopsel op in onze Kerkgemeenschap, en mocht zij voor de eerste maal de Verrezen Heer ontvangen in de communie. Omwille van Corona was de gemeenschap maar met enkele mensen in onze zondagskerk vertegenwoordigd.

Maar ik ben er zeker van dat van thuis uit vele mensen met ons verbonden waren toen Celina haar doopbelofte uitsprak, zij gedoopt werd met het pas gewijde doopwater, gezalfd werd met het Chrisma, en haar doopkaars met het licht van de Verrezen Heer ontstak. Celina namens de ganse gemeenschap van onze Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus wil ik je van harte proficiat wensen. En namens Celina wil ik van harte iedereen danken voor jullie steun en verbondenheid. Op zondag 31 oktober zal onze bisschop Johan Bonny in de kathedraal van Antwerpen Celina vormen. Hopelijk kunnen we die dag met vele mensen samen zijn. (Jan)

Van harte proficiat Celina!