Vanuit de pastorale eenheid wensen wij voor iedereen
Dat het licht van het kleine kerstekind mag stralen in ieders huiskamer een heel jaar lang!
Dat het licht van het kleinde kerstekind mag schijnen in ieders leven een heel jaar lang!
Dat het licht van het kleine kerstekind iedereen mag verwarmen, weerom een heel jaar lang!

Vredevol en gelukkig Nieuwjaar!
Chris, Jan, Lief, Jef, Michel, Dirk