Beste ouders en communicanten,

Er was eens… corona,” zo zou ik dit berichtje willen beginnen. Jammer genoeg moet ik nog steeds beginnen met “ER IS EEN CORONAVIRUS IN DE WERELD”.

Onze pagina “communicanten online” verdwijnt, de laatst verzonden brieven staan vanaf nu bij “achtergrond” op onze site…

De afgelopen week had ik een gesprekje met Julie, een eerste communicant. “Pastoor Dirk,” zei ze, “Ik heb gewoon een heel jaar communie! Op de dag van de oorspronkelijke communie droeg ik mijn kleedje. In de zomer houden we een klein feestje en in september, als het mag, heb ik dan de mis, met kinderen van het 3e leerjaar, een andere klas!” En ook een vormeling vertelde me: “Cool, of nee gek misschien ook wel een beetje,… vormsel in het eerste middelbaar.”

Volgend werkjaar zitten onze kinderen allemaal in andere klassen, de groten gaan allemaal hun eigen weg naar een andere scholen, nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan, bestaande kunnen worden versterkt… Hoe mooi als we dit samen kunnen vieren met een fijne communieviering aan het begin van hun nieuwe werkjaar, wel daar gaan wij alvast voor…, anders dan we gewoon zijn, maar vol goede moed stapje voor stapje terug op weg naar morgen! Laten we alleszins hoopvol en met vreugde de beperkte mogelijkheden tegemoet zien.

We wensen jullie de blik van onze kinderen toe, met veel vragen, een lach en een traan, maar vooral open naar de toekomst…

Van harte in naam van alle catechisten en het team

Dirk (verantwoordelijke catechese in Geel)