Klik eerst op de foto en volg dan instructies in bericht!

 

Alle info en laatste nieuws  in deze bijzondere periode willen we vanaf nu samenbrengen in dit bericht op onze eerste pagina van de website. Ook onze dagelijkse bezinningstekst en de linken naar de programma’s en vieringen van het bisdom, vinden jullie hieronder.  Bekijk dus zeker regelmatig onze pagina tot het einde toe. We willen verbonden blijven met elkaar.

 

Volg de Goede Week via de media en sociale media!

Van Palmzondag tot en met Pasen is voor ons christenen een zeer bijzondere periode. We willen dan ook graag samen groeien naar Pasen. Onze eigen bezinningsteksten hier een beetje naar onder, groeien naar Pasen toe en op vraag van onze lezers zijn ze een beetje uitgebreider in de Goede Week.

Voor de live uitzendingen van de Goede Week kan je via onderstaande link alle info vinden op de site van het bisdom!

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/vieringen-van-de-goede-week-het-bisdom-antwerpen?microsite=203

 

Communicanten online

Alle nieuws en opdrachtjes voor onze communicanten vinden jullie vanaf nu op onze site bij “communicanten online”. Ga zeker en vast eens kijken!

 

Geplande kledinginzameling gaat niet door

Wegens het coronavirus is ook de geplande kledinginzameling van zaterdag 18 april in Holven, uitgesteld naar latere datum. Je leest in het parochieblad en op onze site de nieuwe datum als deze er is. Dank je wel.

 

Geen publieke vieringen tot en met 19 april

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april.

 

Wij vergeten Broederlijk Delen niet

We verbinden ons via de acties van Broederlijk Delen ook met de mensen in het zuiden en roepen je op tot financiële steun; dat kan door een storting op rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 of via: https://www.broederlijkdelen.be/nl/gift

 

Bezinningstekst van de dag

Elke dag om 9.00 u. vindt men hier een gebedsblaadje samengesteld door mensen van onze PE. Een mooi gedicht, een gebed, een bijbelquote… het zijn losstaande korte stukjes die door enkele mensen zijn samengebracht om gedurende de dag even stil te staan. We hopen zo weer een klein beetje bij te dragen aan het ‘samen elkaar dragen’, door deze weken. Vanaf nu zullen de bezinningsteksten stilaan groeien naar Pasen. Op de dagen van de Goede Week geven we een aangepaste uitgebreidere tekst. Dank aan alle lezers voor de mooie reacties, dat doet ons deugd. Je mag de teksten gerust afdrukken, opslaan en doormailen naar anderen!

Bezinning van donderdag 2 april

 

Wij herdenken onze overledenen

In deze Coronatijd is het niet zo eenvoudig om een uitvaart te organiseren. De nabestaanden hebben het dan ook moeilijk met wat maar kan bij een uitvaart. Wij begrijpen dat en daarom willen wij als pastorale eenheid alle mensen gedenken van wie wij in deze moeilijke tijd afscheid moeten nemen. Wij doen dat door de doodsklokken te laten luiden in onze zondagskerk St.-Amands. Dit zal gebeuren elke vrijdag om 18.30 u. Wij nodigen iedereen uit om vrijdag thuis te bidden voor de overledenen. Voor alle duidelijkheid, er heeft geen viering plaats in de kerk en het is ook niet de bedoeling om massaal aan de kerk te verzamelen. Wij gedenken onze overledenen verbonden met elkaar in gebed, vanop de plaats waar wij wonen.

 

Wij branden een kaarsje voor jou

Nu al onze kerken gesloten zijn, willen we je niet in de steek laten. Wil je graag dat wij een kaarsje branden voor jouw? (klein kaarsje of noveenkaars voor St.-Dimpna)  Dit kan veel betekenen. Stuur gerust je vraag door, eventueel met intentie naar dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be

Wij schrijven uw intentie in het intentieboek en nemen ze mee in gebed.

 

Eucharistie – avondgebed – geleide meditatie – kinderprogramma online

(digitaal aanbod van het bisdom: klik op de link die je wil zien!)

Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?

Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.

Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 

Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.

‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!

 Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Wij danken onze bisschop van harte voor dit mooie initiatief en voelen ons verbonden met hem.

 

Communie aan huis

Jammer genoeg kan in deze bijzondere periode communie dragen aan huis niet doorgaan. Voor de paascommunie kunnen we nog niets zeggen- we zullen moeten wachten tot sociaal verkeer terug toegelaten is.

 

Laatste sacramenten

In geval van nood en mits duidelijke afspraken kan u zeker contact opnemen met één van de priesters Jan Verheyden of Dirk Van den Broeck. Je vindt alle info op deze site.