Op woensdagnamiddag 20 november, namen een 50-tal vormelingen deel aan onze eerste activiteit van dit werkjaar met de pastorale eenheid. We kwamen samen in de kerk van Elsum en na een korte inleiding verdeelden we ons in vier groepen. In een doorschuifsysteem werkten we een ganse namiddag rond Kerk en Symbolen.

Samen met Pastoor Jan gingen we op ontdekking door het kerkgebouw. We bekeken alle voorwerpen en kleding die we maar tegenkwamen en ontdekten al snel dat alle dingen in de kerk een betekenis hebben.

Samen met Chris keken we naar het mooie filmpje van Zero. Nadien volgde een boeiend gesprek over wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Wie het filmpje graag nog eens ziet? Klik gewoon even op onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=LOMbySJTKpg

Natuurlijk was er ook even tijd om te ravotten en te ontspannen, maar nadien gingen we weer aan de slag.

Bij Lieve maakten we ons eigen wapenschild.

In de kleine kapel bij Pastoor Dirk werkten we rond stilte en luisterden we naar een verhaal uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 17. Het ging over Paulus die in Griekenland over Jezus vertelde. We schreven ook op wat we van dit verhaal onthielden.

Het werd een heel fijne namiddag en alle catechisten waren het er over eens dat iedereen enorm goed heeft meegewerkt en veel heeft bijgeleerd!