We vroegen aan onze vormelingen en eerste communicanten om hun naam door te sturen voor op de site! De foto’s van hun werkjes vind je de volgende weken hieronder!

 

Vormelingen 2023

Klik hier voor de naam van  Noah   J a s p e r    Dieter

 

Eerste Communie 2023

Klik hier voor de naam van  Stan en Louwie   Eppo