Deze week hebben onze Belgische bisschoppen, na overleg met de virologen beslist dat de eerste communies en vormsels van 2021 verschuiven naar het najaar. (september – oktober)

De data van de communies zijn meegedeeld aan de scholen en aan de ouders. Ze staan ook op onze site bij sacramenten.

We begrijpen dat dit geen fijne beslissing is, maar er is nu ten minste duidelijkheid. Wij hopen in september – oktober terug te kunnen vieren met meer mensen in de kerk.

De volgende maanden zullen wij onze vormelingen en eerste communicanten niet in de steek laten en hen samen verder mee voorbereiden op hun grote dag!

Voor onze vormelingen uit 2020 die nog gevormd moeten worden, zoeken we zo snel mogelijk een oplossing!

Dank je wel voor jullie begrip en ook bedankt voor de hele fijne reacties die wij krijgen op ons aanbod.