Thema homilie “Jij bent niet alleen!”

2018-09-24T16:25:40+00:00september 24th, 2018|

Beste mensen,

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten
van je gesukkel en je angsten heen
dan droeg ik je
uren en dagen lang. 

Deze tekst van Marcel Weemans spreekt over de goedheid van de drager en over diens kwetsbaarheid. Hij heeft zich geïnspireerd op het merkwaardige verhaal van de dragers die een lamme bij Jezus brengen en daarvoor hinderpalen overwinnen.

Er zal een samenspel geweest zijn tussen de dragers en de lamme. Hij zal hun misschien wel zijn verlangen meegedeeld hebben om bij Jezus te geraken. Medemensen – wellicht vier van zijn vrienden – brengen hem bij Jezus. Wie nam het initiatief? Wie had hen over Jezus gesproken? Zij hadden zich laten leiden door het gerucht dat over de Jezus in Kafarnaüm en omgeving de ronde deed. En hoe zouden ze bij Jezus geraken? De vindingrijkheid en de durf hebben hen geleid. Ze zorgen ervoor dat de lamme in het midden kan komen. In het evangelieverhaal van Marcus is de lamme dus niet alleen. Gelukkig wie zich omringd weet door een net van dragers, gelukkig wie in zijn leven mensen weet die je op handen dragen, bij wie je terecht kan als je het nodig hebt… En als je jezelf gedragen voelt in je leven, kan je op je eigen beurt wonderlijke dingen doen.

Pas als je je gedragen weet, kun je op jouw beurt mensen dragen.

Pas als je je bemind weet, kun je op jouw manier van mensen houden.

Pas als je solidariteit ervaart, kun je je zelf weggeven als brood en wijn.

“Je bent niet alleen…”

Het kan dus de twee kanten uit. Als christenen mogen wij ons geroepen weten om elke dat op nieuw mensen die zich alleen voelen steunend en troostend nabij te zijn, net zoals die vier vrienden uit het evangelieverhaal, maar als christen mogen wij ook weten, dat als wij verlamd zijn door één of andere tegenslag, wijzelf kunnen terugvallen op dragers die ons er bovenop helpen.

In de eerste lezing hoorden we: “De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb.” Als christen mogen wij ons gedragen weten door een God bij wie we altijd terecht kunnen, die naar ons luistert, die ons troost en nabij is, elke dag van ons leven. “Je bent niet alleen…” krijgt naast een diep menselijke, zo ook een diep goddelijke of spirituele betekenis… want naast het uiterlijke en materiële zorgen voor elkaar, naast het luisterend oor en het warme gesprek van mensen voor elkaar, is er de zorg van een liefhebbende God, die over alle menselijke grenzen en beperktheden heen, laat voelen dat , zelfs als je alleen staat, er toch nog Iemand (met een hoofdletter) voor je zorgt.

De lamme uit het evangelie werd door zijn groot geloof in Jezus in elk geval genezen. Hij voelde ongetwijfeld dat hij niet alleen in het leven stond. Als wij als christenen oog blijven hebben voor elkaar, tegen het ‘alleen’ en individualisme van onze maatschappij in, kunnen wij de wereld blijvend veranderen zodat velen zullen zeggen: ‘zoiets hebben we nog nooit gezien.”

Het is dan ook niet zo maar dat we het thema : “Je bent niet alleen” gekozen hebben als jaarthema voor de pastorale eenheid. Het is ook niet toevallig dat vandaag en volgend weekend , in alle kerken de viering van vandaag in dit thema staat en dat de homilie hier bij aansluit. Wij wensen u dan ook allemaal een, deugddoend jaar toe, een jaar dat je niet alleen bent en de samenhorigheid mag aanvoelen.