In dit bericht vindt u de data voor de eerste communievieringen en de vormselvieringen van 2021.

Via de scholen zal in september weer een algemene folder bezorgd worden met alle info over de eerste communiewerking en vormselwerking. De data zijn een samenspel en evenwicht, rekeninghoudend met verschillende factoren. De puzzel is uiteindelijk gelegd en deze data liggen vast voor 2021 en veranderen niet meer.

Nieuw is de verschuiving voor Punt. We zijn op weg naar een toekomstig nieuwe parochie, St.-Franciscus die zal bestaan uit de geloofskernen Elsum, Larum en Punt. Vanaf 31 augustus 2020 zullen er geen vieringen meer plaatsvinden in de kerk van Punt.

Wat de eerste communie betreft, zullen er in de toekomstige St.-Franciscusparochie twee vieringen plaatsvinden: 1 voor kern Larum en 1 voor kern Punt – kern Elsum.

Voor het vormsel komt er 1 viering voor de kernen Punt – Larum – Elsum. Je vindt alles bij de data onder in deze brief.

Via deze weg ook een hartelijk woord van dank aan de scholen voor hun bereidwillige medewerking al vele jaren lang, de catechisten en andere parochiemedewerkers voor hun vrijwillige inzet ook al vele jaren lang.

Met vragen kan u altijd terecht bij mij, Dirk Van den Broeck, op 014/580666 of dirkvandenbroeck@pastoraleeenheidgeel.be

 

Data van de EERSTE COMMUNIE voor 2021:

Holven: Zondagen 18 april, 2 mei, 16 mei 2021 om 10.30 (de datum per kind wordt bepaald bij inschrijving eind mei 2020)

Bel: Zaterdag 17 april 2021 om 14.00

Zammel/Oosterlo: Zondag 18 april 2021 om 9.00

Winkelomheide:  Zaterdag 24 april 2021 om 14.00

Stelen:  Zondag 25 april 2021 om 9.30

Ten Aard: Zaterdag 22 mei 2021 om 14.00

St.-Dimpna: Zondag 23 mei 2021 om 9.30

St. – Amands: Zondag 23 mei 2021 om 11.00

Larum: Zaterdag 17 april 2021 om 14.00

Punt en Elsum:  Donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaart) om 10.30 (in kerk Elsum)

 

Data van het VORMSEL voor 2021

 

In de parochie van St.-Amands is er geen vormselvoorbereiding meer. We nodigen u uit om aan te sluiten bij een andere parochie.

 

Viering voor Holven: Zaterdag 1 mei 2021 om 9.30 in St.-Dimpnakerk

 

Viering voor Bel – Ten Aard:  Zaterdag 1 mei 2021 om 12.30 in St.-Amandskerk

 

Viering voor Punt – Elsum – Larum:

Zaterdag 1 mei 2021 om 15.00

(De kerk wordt meegedeeld eind september, in functie van de groepsgrote.)

 

Viering voor St. – Dimpna: Zaterdag 8 mei 2021 om 10.30  in St.-Dimpnakerk

 

Viering voor Stelen – Zammel – Oosterlo – Winkelomheide: Zaterdag 8 mei 2021 om 14.00 in kerk Winkelomheide

 

De leerlingen van het MPI Oosterlo hebben een speciale viering op: Vrijdag 21 mei 2021 om 14.00 in de kerk van Oosterlo

 

Vriendelijke groeten,

Dirk Van den Broeck

verantwoordelijke catechese en verkondiging